Nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Centa za obuku lokalnih službenika

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa 17.12.2019.godine do 10 sati.

 

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica.

elektronskim putem na meil adresu uom@t-com.me.

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe opremanja Centra za obuku lokalnih službenika

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje.

 Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa 03.12.2019.godine do 10 sati.

 

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138,  81000 Podgorica.

elektronskim putem na meil adresu uom@t-com.me.

 

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku radova – sanacija i adaptacija prostorija u ul. Mitra Bakića 142 u Podgorici 

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom  16.09.2019. godine do 10:00 sati i mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica.
  • elektornskim putem na meil adresu uom@t-com.me

 

Nabavke malih vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku računara i računarske opreme – 20. oktobar 2017. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje.

Ponude se mogu predati radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom  27.10.2017. godine do 10:00 sati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica;
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica; ili
  • elektronskim putem na meil adresu uom@t-com.me.

 


Pravilnik o postupku nabavki male vrijednosti (.pdf)

Pravilnik o postupku hitnih nabavki (.pdf)