Saopštenja

U kapitalnom budžetu treba prepoznati značaj projektne dokumentacije

29.08.2023

Investiranje u projektnu dokumentaciju za krupne razvojne projekte dostupno je samo manjem broju opština, pa je veoma važno  stvoriti pogodnije uslove za njeno finansiranje  iz kapitalnog budžeta države. Ako opština ima idejni i revidovani glavni projekat, povećavaju joj se šanse za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova za za izgradnju velikih infrastrukturnih objekata koje bi, inače, teško mogla  finansirati iz drugih izvora.

Troškove postupka oporezivanja da plaćaju oni koji su ih skrivili

21.08.2023

„Vlasnici nepokretnosti u Crnoj Gori obavezaće se da plate troškove poreskog postupka ako su propustili da u roku podnesu poresku prijavu za porez na nepokretnosti ili da izvrše druge zakonske obaveze,čime su direktno  doprinijeli pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju u  rješenju na koje su  se žalili“, piše u inicijativi Zajednice opštinaza dopunu  Zakona o porezu na nepokretnosti. Zajednica će inicijativu kojom predlaže drugačije uređivanje troškova postupka uputiti resornom ministarstvu čim se za to steknu uslovi.

Preko 8 miliona iz EU fondova, radimo na povlačenju dodatnih 50 miliona

28.07.2023

Na Biznis forumu, koji se održava 27-28. jula u Bijelom Polju, generalna sekretarka Zajednice, Mišela Manojlović, kazala je da je direktnim angažovanjem asocijacije samo u poslednjih pola godine opštinama odobreno ili im predstoji odobravanje više od  8 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova.

„Riječ je o URBACT programu EU gdje je asocijacija omogućila saradnju opština Bijelo Polje, Budve i Berana sa opštinama iz EU, sprovela obuke i pružila stručnu pomoć u pripremi 8 projekata, od kojih je odobreno finansiranje 4, u vrijednosti oko 2,5 miliona eura. Iste usluge pružila je Glavnom gradu i opštinama Pljevlja i Bar u okviru ADRION programa za projekte vrijednosti oko 3 miliona eura.

Ubrzati pripreme za povlačenje 7,9 miliona za ruralnu infrastrukturu i povećati broj komunalnih policajaca u sezoni

26.07.2023

Na sjednici Vlade, održanoj danas na Biogradskom jezeru na temu izazova u turističkoj sezoni, generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović,ukazala jena potrebu čvršće saradnje centralnih i lokalnih vlasti na svakom, pa i na ovom planu. Saradnja  je uslov za stavljanje u funkciju svih raspoloživih turističkih potencijala opština.

Moguće velike promjene u nadležnostima opština

24.07.2023

Ministarstvo javne uprave je u prvom kvartalu ove godine započelo sa izradom Analize funkcionisanja lokalne samouprave u realizaciji jedne od mjera predviđene Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. U zavisnosti od zaključaka koje bude sadržala, Analiza izvjesno može poslužiti  kao osnov za radikalne izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu nadležnosti opština koje bi, u tom kontekstu, zavisile od njihove veličine i kapaciteta za obavljanje poslova. Ovo bi u stvari značilo uvođenje politipskog, umjesto dosadašnjeg monotipskog sistema lokalne samouprave.

Zajednički sa ministarstvom do kvalitetnijih zakona

06.07.2023

Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština CG razmatrao je nacrte Zakona o planiranju prostora, Zakona o izgradnji objekata i Zakona o legalizaciji bespravnih objekata koje je pripremilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i stavilo na javnu raspravu od 18. maja do 27. juna 2023. godine.

Ocijenjeno je da treba produžiti  rok  za izjašnjenje opština jer se radi o tri zakona od suštinskog značaja za njihov razvoj. Takođe je preporučeno organizovanje dodatnih okruglih stolova po regionima radi masovnijeg odziva lokalnih službenika i pružanja  prilike građanima za detaljnije upoznavanje sa nacrtima i davanje sugestija.

Preko 320 hiljada eura u prvoj fazi podrške opštinama

16.06.2023

Zajednica opština Crne Gore privodi kraju proceduru raspodjele dijela  sredstava namjenjenih za finansiranje tehničke dokumentacije svojih članica u  planiranom iznosu od 500 hiljada eura. Sa preostalih 150 hiljada eura asocijacija će, za potrebe opština, finansirati izradu dva softvera za koje su iskazale najveći interes i to za evidenciju opštinske imovine i evidenciju upravnika stambenih zgrada.

 Prvim javnim pozivom za finansiranje tehničke dokumentacije, objavljenim u maju 2023.god, oglašena je raspodjela polovine ukupno planiranih sredstava. Poziv se odnosi na ugovorene i planirane razvojne projekte za koje obavezu plaćanja, u utvrđenom iznosu, preuzima Zajednica.  U  ostavljenom roku na poziv se prijavilo  17 opština koje su i ostvarile pravo na navedena sredstva i to: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Kotor, Plav, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Šavnik i Glavni  grad Podgorica.

Zahtjev Vladi za podršku opštinama u pripremi izmjena Zakona o poreskoj administraciji

29.04.2023

Zajednica opština Crne Gore učestvovala je na javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji koju je sprovelo Ministarstvo finansija-Direktorat za poreski i carinski sistem. Tom prilikom predložila je izmjene i dopune ukupno 11 članova ovog,  za opštine veoma važnog  zakona koje nijesu bili predmet Nacrta, ali su od suštinskog značaja za efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda i za smanjenje enormnih izdataka iz lokalnih budžeta po osnovu troškova postupka oporezivanja.

Obezbijediti princip ravnopravnosti u sistemu zarada zaposlenih na lokalnom nivou

27.04.2023

U cilju stvaranja adekvatnog zakonskog okvira kojim će se obezbijediti poštovanje prava na jednakost i ravnopravnost građana pred Ustavom i zakonom – kao jednog od osnovnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom Crne Gore, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština usvojio je Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Stvoriti uslove za održavanje komunalnog reda

27.04.2023

Turistički orijentisane opštine se svake godine suočavaju sa istim problemom nedovoljnog broja komunalnih policajaca koji će uspostavljati i održavati komunalni red u toku turističke sezone.

Zakon o komunalnoj policiji je jedini propis u crnogorskom pravnom sistemu koji vezuje broj operativaca (komunalnih policajaca) za broj stanovnika opštine. Taj zakon ograničava opštine na najmanje tri komunalna policajca  i po jednog dodatnog  na svakih 5.000 stanovnika sa poslednjeg popisa. Znači, njime se ne uvažava sezonska fluktuacija turista koja drastično povećava broj subjekata nadzora i čini nemogućim održavanje komunalnog reda u opštinama koje su se profilisale kao turističke destinacije.