Preko 320 hiljada eura u prvoj fazi podrške opštinama
16.06.2023

Zajednica opština Crne Gore privodi kraju proceduru raspodjele dijela  sredstava namjenjenih za finansiranje tehničke dokumentacije svojih članica u  planiranom iznosu od 500 hiljada eura. Sa preostalih 150 hiljada eura asocijacija će, za potrebe opština, finansirati izradu dva softvera za koje su iskazale najveći interes i to za evidenciju opštinske imovine i evidenciju upravnika stambenih zgrada.

 Prvim javnim pozivom za finansiranje tehničke dokumentacije, objavljenim u maju 2023.god, oglašena je raspodjela polovine ukupno planiranih sredstava. Poziv se odnosi na ugovorene i planirane razvojne projekte za koje obavezu plaćanja, u utvrđenom iznosu, preuzima Zajednica.  U  ostavljenom roku na poziv se prijavilo  17 opština koje su i ostvarile pravo na navedena sredstva i to: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Kotor, Plav, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Šavnik i Glavni  grad Podgorica.

Raspodjela preostalih sredstava planiranih u ove svrhe izvršiće se tokom druge polovine godine.

Pored zastupanja interesa svojih članica pred centralnim vlastima i međunarodnim organizacijama, stručne podrške u jačanju njihovih kapaciteta i drugih vidova logistike koju im u kontinuitetu pruža asocijacija, ovo je prva finansijska podsticajna mjera Zajednice lokalnom razvoju.      

Naime, tehnička dokumentacija koja se na ovaj način finasira predstavlja osnov za realizaciju višemilionskih razvojnih projekata opština, prije svega za vodovodnu infrastrukturu, ali i za  izgradnju objekata javnih službi.

Takođe, sa pripemljenom tehničkom dokumentacijom opštine ispunjavaju osnovni uslov za povlačenje sredstava iz međunarodnih fondova, što je u primarnom fokusu Zajednice.

I u narednom periodu Zajednica će nastaviti sa snažnom podrškom lokalnim samoupravama štiteći njihove interese i podstičući njihov razvoj na sve dostupne načine.