Radionica o pravu na slobodan pristup informacijama u lokalnoj samoupravi
14.11.2022

„Ćutanje administracije u slučaju podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama stvara dodatne probleme i troškove, a istovremeno otežava građanima ostvarivanje njihovih prava,“ poručeno je danas sa radionice o slobodnom pristupu informacijama, održanoj u Podgorici.

Radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“ organizovala je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma.

Otvarajućiradionicu,mr Željko Rutović, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama naglasio je da je pravo javnosti da zna jedno od fundamentalnih prava i odličje je participativne demokratije.

„Samo obrazovan, svjestan i informisan građanin može biti djelotvoran građanin i neposredan kontrolor vlasti“, naglasio je Rutović. „Iskustvo civilizacije pokazuje da nema tog ćutanja administracije koje prije ili poslije neće ugledati svjetlost dana, pa neodgovaranje na zahtjeve može ukazivati da štitite nečije partikularne interese bez obzira da li to imate za cilj ili da to činite iz neznanja“, dodao je Rutović.

Refik Bojadzić, v.d. Generalnog sekretara Zajednice opština istakao je da je od ključne važnosti da lokalne samouprave u primjeni Zakona treba da djeluju proaktivno, da objavljuju informacije i tako obezbijede građanima ostvarivanje ovog prava.

„Samo uz proaktivan pristup moguće je izbjeći probleme i zastoje u radu, preopterećenost brojnim zahtjevima i žalbama, a njihov broj bi bio značajno manji i sveo se na razumnu mjeru“, poručio je Bojadžić.

Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ukazao je na potrebu efikasnijeg odgovora opština po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. „Potrebno je obezbijediti balans između prava na slobodan pristup informacijama i zaštite ličnih podataka, ali ne na šetetu prava građanina da zna“ , istakao je Gjokaj.

O iskustvu primjene slobodnog pristupa informacijama u Hrvatskoj govorila je Anamarija Musa, konsultant OECD Sigme i dala savjete kako procijeniti osnovanost zahtjeva  i dati adekvatan odgovor po zahtjevu.

Na radionici su identifikovani izazovi i nedostaci u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji opterećuju rad organa vlasti koji rješavaju po zahtjevima za slobodan pristup inforamcijama, kao i Agencije koja rješava po podnesenim žalbama i sudova koji rješavaju po pokrenutim sudskim postupcima. Otvorenost organa lokalne uprave i dostupnost informacijama je od posebnog značaja za građane, jer su građani direktno zainteresovani za rad njihovih lokalnih organa i odluke tih organa utiču na njihov svakodnevni život.

Kroz diskusiju su razmatranenajčešće tražene informacije od strane lokalnih organa vlasti, kao i primjeri iz uspostavljene drugostepene i sudske prakse.

Radionica je okupila preko 60 učesnika, uključujući ovlašćene službenike iz svih opština koji rješavaju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u posjedu jedinica lokalne samouprave. Ovaj događaj je samo jedan od aktivnosti koje Agencija i Zajednica opština sprovode kako bi doprinijele jačanju povjerenja između javne uprave i građana.