Obuke lokalne samouprave

„Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima“

19.07.2018

Zajednica opština i Uprava za karove organizovale su tri regionalne obuke na aktuelnu temu „Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima”.

Obuke su organizovane u Opštini Bar 01. jula, Opštini Mojkovac 11. jula i u Glavnog gradu Podgorici 18. jula, a ukupno je prisustvovalo 52 lokalna službenika.

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

10.07.2018

Četvrti sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima, u organizaciji Uprave za kadrove i Zajednice opština, održan je  09. jula 2018. godine u Podgorici. Sastanku je prisustvovalo 59 članova Mreže sa nacionalnog i lokalnog nivoa.

Tema sastanka je bila “Primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi”.

Generalna direktorica Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave, Danijela Nedeljković – Vukčević, ukratko je predstavila Zakon o državnim službenicima i namještenicima, sa posebnim osvrtom na najznačajnije novine u Zakonu, a koje se, između ostalog, odnose na popunu radnih mjesta, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinsku odgovornost, komisije za žalbe, i drugo.

Održane obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“

26.06.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su tri regionalne obuke na temu „RIA – Analiza uticaja propisa“.

Obuke su organizovane na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine i to u Opštini Nikšić, 30. maja, za službenike centralnog regiona, u Opštini Tivat, 15. juna, za primorske opštine i u Opštini Mojkovac, 20. juna 2018. godine, za opštine sjevernog regiona.

Održana šestodnevna obuka „Izrada i upravljanje projektima“

19.06.2018

Na zahtjev Opštine Bar, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Bar, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 24-26. aprila, a drugi od 13. do 15. juna. 2018. godine.

Predstavljeni otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte

25.05.2018

Obuka Otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte, u organizaciji Zajednice opština i Uprave za kadrove, održana je 23. maja u Podgorici, u prostorijama Zajednice opština, za predstavnike svih jednica lokalne samouprave.

Radionicu je vodila Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Jelena Vučetić, projekt menadžer u Opštini Mojkovac.

Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU

13.04.2018

Obuka na temu Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU održana je 13. aprila u Podgorici za sve jedinice lokalne samouprave. Obuka je organizovana u saradnji Zajednice opština i Uprave za kadrove, a na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018. godine.

Organizovana obuka na temu “Slobodan pristup informacijama“

27.03.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu „Slobodan pristup informacijama“.

Obuka je organizovana 27. marta u Podgorici, a prisustvovalo je 20 službenika iz Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Žabljak, Plužine i Kolašin. Obuka na ovu temu za službenike iz opština primorskog regiona održana je 02.marta u Tivtu, a prisustvovalo je 39 polaznika iz opština Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi i Tivat.

Organizovane obuke na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ i „Javne nabavke“

23.03.2018

Zajednica opština i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su obuke za lokalne službenike i namještenike na dvije teme.

Obuka na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ organizovana je 16. marta u Tivtu za službenike primorskih opština, dok je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave centralnog regiona, obuka održana 20. marta u Podgorici. Za opštine sjevernog regiona, obuka na ovu temu biće održana 30.marta u Bijelom Polju.

Radni sastanci povodom implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

15.03.2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, u cilju što bolje implementacije Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 6. januara 2018. godine, organizivali su 12. marta u Bijelom Polju (za opštine iz sjevernog regiona) i 15. marta (za opštine iz primorskog regiona) radne sastanake sa predstavnicima opštinskih organa nadležnih za primjenu ovog zakona (predstavnici nadležnih sekretarijata za razvoj i preduzetništvo, uprave lokalnih javnih prihoda, komunalne inspekcije, komunalne policije, lokalne turističke organizacije).

Održana VI sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

21.02.2018

Šesta sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi održana je 21.02.2018. godine, u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Veselin Grbović – predsjednik Opštine Nikšić. 

Savjet je razmatrao godišnji Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika u 2017. godini, organizovanih na osnovu Planova obuka, koje je donio Savjet za obuku.