Dokumenta

Regionalne prezentacije Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata

25.12.2015

prezentacija prirucnika__fotoU organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Zajednice opština Crne Gore, u periodu od 1. do 24. decembra, u Podgorici, Kolašinu i Tivtu su održane tri regionalne prezentacija Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnog planskog dokumenta namjenjene lokalnim samoupravama i planerskim kućama koje izrađuju planska dokumenta i izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za potrebe odnosnih lokalnih samouprava.

Sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština

22.09.2015

IV sjednica RGKDZSČetvrta sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština održana je 21. septembra 2015. godine u Podgorici.

Radna grupa je sa aspekta sistema i autonomije lokalne samouprave u obavljanju sopstvenih poslova pripremila Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti prirode, Amandmane na Predlog Zakona o životnoj sredini i Inicijativu za odlaganje primjene Zakona o komunalnoj policiji.

Okrugli sto „Izazovi u implementaciji poglavlja 27 na lokalnom nivou”

20.05.2015

Okrugli sto_27 Poglavlje_Berane_maj 2015(2)

Regionalni okrugli sto „Izazovi u implementaciji poglavlja 27 na lokalnom nivou“, održan je 19. maja 2015. godine u Beranama, u organizaciji Opštine Berane. Okrugli sto je otvorio Dragoslav Šćekić, Predsjednik opštine Berane.

Učešće u okruglom stolu, pored predstavnika domaćina, uzeli su Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i član Pregovaračke grupe Crne Gore; Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore sa saradnicima; Anela Čekić, Predsjednica opštine Gusinje; Ana Stanišić Vrbica, iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori; Gordana Đukanović, iz Agencije za zaštitu životne sredine; kao i potpredsjednici, menadžeri i sekretari iz opština sjeveroistoka Crne Gore: Bijelo Polje, Petnjica, Plav i Rožaje.

Prva sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu povodom izjašnjavanja na tekst Predloga zakona o upravljanju otpadom

15.05.2015

Zorica Gverovic11. maja 2015. godine održana je u Podgorici prva sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu.

Članovi Radne grupe su za predsjednika Radne grupe izabrali Zoricu Gverović, sekretarku Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat, dok je Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i životnu sredinu Glavnog grada Podgorice, izabrana za potpredsjednika Radne grupe.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave Crne Gore

27.02.2015

Zakon o finansiranju lokalne samoupraveOvim zakonom uređuju se izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenja uslovnih dotacija, kao i način finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave utvrđenih Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Prečišćeni tekst – poslednje dopune “Sl.list CG”, br. 1/2015)

Donijeta Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori

18.02.2015

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2015-2016. godine. Navedeni dokumenti su prethodno dobili podršku od Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi na XI sjednici održanoj 02.04.2014.godine. Strategiju i Akcioni plan su zajedno pripremili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Zajednice opština Crne Gore, Uprave za kadrove i jedinica lokalne samouprave, u saradnji sa ekspertima angažovanim na projektu LOGINTS, „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori “.

Učešće Zajednice opština na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi

27.11.2014

27 Savjet_unapredjenje poslovnog ambijenta_nov.2014Zajednica opština je u svojstvu člana učestovala u radu XXVII sjednice Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koja je održana 26. novembra 2014. godine u Podgorici.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane i dvije inicijative koje je podnijela Zajednica opština:

1. Inicijativa za uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem i finansiranja lokalnih samouprava kao preduslova za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u kojoj su predstavljene moguće posledice ukidanja naknade za komunalno opremanje po stabilnost lokalnih finansija.

2. Inicijativa za uspostavljanje mehanizma za jačanje finansijske sposobnosti jedinica lokalne samouprave za korišćenje sredstava IPA fondova, koja je usmjerena na osnaživanje apsorbcionih kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava Evropske unije, kroz formiranje „revolving fonda“.

Inicijativa za izmjene člana 22 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

14.11.2014

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je, na inicijativu Opštine Berane, pripremila Inicijativu za izmjene člana 22 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i uputila je resornom Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Inicijativa za izmjene Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (PDF)

Sugestije za unapređenje teksta Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

14.11.2014

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je, povodom pripreme izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i aktivnosti formirane Radne grupe na nivou Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa aspekta sistema lokalne samouprave, pripremila odgovarajuće Sugestije i dostavila ih obrađivaču.

Sugestije za izmjene Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF)

 

Izjašnjenje o međusobnom uticaju poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

14.11.2014

Komisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore, na zajedničkoj sjednici, povodom razmatranja odnosa i međusobnog uticaja poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u svjetlu pripreme Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Izjašnjenje je dostavljeno obrađivačima predmetnih zakona – Ministarstvu finansija i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Izjasnjenje_naknada za komunalno opremanje_porez na nepokretnosti_konacna (PDF)