February, 2024

ZOCG pripremila inicijativu za izmjene Zakona o radu: Opštine da se pitaju o kolektivnim ugovorima

29.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o radu, koju će naredniih dana uputiti Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Cilj inicijative je da se precizno utvrde ovlašćenje opština da sa socijalnim partnerima – Vladom i sindikatom, potpišu granski kolektivni ugovor koji reguliše zarade i druga primanja zaposlenih u lokalnoj administraciji i u privrednim društvima čiji su osnivač, imajući u vidu da aktuelno zakonsko rješenje ne sadrži jasne odredbe o ovom pitanju, što dovodi do njegovog pogrešnog tumačenja i primjene.

Dotacijama opština protiv povećanja cijena vode

28.02.2024

Opštine koje imaju finansijskih kapaciteta treba da dotiraju vodovodna preduzeća kako bi se izbjeglo poskupljenje vode ukoliko ostane na snazi izmijenjeni Granski kolektivni ugovor za stambeno-komunalnu djelatnost (GKU), preporuka je sa sastanka koji je u Zajednici opština Crne Gore (ZOCG) održan između predsjednika opština, predstavnika Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Regulatorne agencije za energetiku.

Manojlović: Razmotriti objedinjavaje ustanova za brigu o starima i djeci sa smetnjama u razvoju

22.02.2024

Sedamnaest crnogorskih opština pruža svojim građanima uslugu dnevnih centara za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju, iako to nije izvorna nadležnost opština nego države, ali veliki broj njih ima ogromnih problema da obezbijedi sredstva za njihovo funkcionisanje, pa je zato potrebna značajno veća finansijska podrška države, saopštila je Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), na kontrolnom saslušanju koje je Odbor za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore održao na temu rada ovih ustanova.

Rješenja iz Predloga zakona o šumama potencijalno ugrožavaju finansije opština

15.02.2024

Rješenja iz Predloga Zakona o šumama, odnosno predloženi način na koji se ukida koncesioni model korišćenja šuma i koncesione naknade, ne obezbjeđuje sigurnost i stabilnost prihoda lokalnih samouprava, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović u  izjašnjenju, koje je na osnovu primjedbi, predloga i sugestija opština uputila ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću. Ovo se, kako je istakla, naročito odnosi na opštine sjevernog regiona kod kojih će ukidanje prihoda po osnovu koncesionih naknada za korišćenje šuma bez njihove adekvantne nadoknade prouzrokovati dodatne probleme u obezbjeđivanju likvidnosti opštinskih budžeta.

Brendirati Crnu Goru kao bio-eko destinaciju

14.02.2024

Budući Prostorni plan Crne Gore trebalo bi da sadrži smjernice koje omogućavaju realizaciju mjera za borbu protiv klimatskih promjena, kao i smjernice koje daju osnovu za razvoj alternativnog zdravstvenog turizma, veoma popularnog i cijenjenog u svijetu. Ovo su dvije sugestije iza kojih su stale sve članice Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), a koje je generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović predstavila poslanicima na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore posvećenoj razmatranju statusa pripreme Prostornog plana Crne Gore.

Međuopštinska i međunarodna saradnja od ogromnog značaja za funkcionisanje lokalnih samouprava

12.02.2024

Okrugli sto „Međuopštinska i međunarodna saradnja lokalnih samouprava”, koji je u podgoričkom Gradskom parlamentu održan na inicijativu dr Jelene Borovinić Bojović, predsjednice Skupštine Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) i predsjednice Skupštine Glavnog grada, protekao je u znaku žive diskusije o iskustvima i najboljim praksama lokalnih samouprava  u međusobnoj i međunarodnoj saradnji.

Borovinić Bojović, koja je otvorila okrugli sto, istakla je da će se truditi da da dodatni impuls tješnjoj saradnji koja će donijeti benefite svim članicama ZOCG.

– Osim multilateralane saradnje u okviru Zajednice opština, vjerujem da treba podsticati i bilateralnu i trilateralnu saradnju naših gradova u svim oblastima –  poručila je Borovinić Bojović.

Dogovorene aktivnosti u cilju sprečavanja rasta cijena vodnih usluga

12.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti dogovorile su aktivnosti u cilju sprečavanja povećanja cijena vodnih usluga (vodovod i kanalizacija) do kojeg može doći usljed uticaja izmjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost.

Na sastanku koji je inicirala Regulatorna agencija, Mišela Manojlović, generalna sekretarka ZOCG, i Miroslav Vukčević, član Savjeta Agencije, saglasili su se da je potrebno održati sastanak sa predsjednicima opština i resornim ministrom na kojem bi se razmotrile mogućnosti dotiranja vodovodnih i kanalizacionih preduzeća, kako bi se izbjeglo povećanje cijena usluga.

Utvrđen Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom

12.02.2024

Na današnoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Savo Borozan, utvrđen je Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2024-2027. godinu. 

Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027, utvrđena je obaveza da do 2025. godine sve jedinice lokalne samouprave usvoje lokalni akcioni plan koji će pratiti realizaciju strateških ciljeva na lokalnom nivou.

Ministar Odović najavio široke konsultacije o izmjenama Zakona o planiranju objekata

09.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pozdravlja stavove koje je na poslednjoj sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, posvećenoj razmatranju statusa pripreme Prostornog plana Crne Gore, saopštio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović, a koji su na fonu predloga i zahtjeva ZOCG u oblasti planiranja prostora.

Ministar je istakao da će Zakon o prostornom planiranju pretrpjeti određene izmjene o kojima će napraviti široke konsultacije i poručio da nije za apsolutnu i strogu centralizaciju u oblasti planiranja prostora, „jer to ne samo da je protivno civilizacijskom napretku i razvoju cjelokupnog društva, već se protivi samim stavovima i poveljama Evropske unije kao zajednice naroda u koju želimo da uđemo”. Prema njegovim riječima, mora se naći mjera između zakonskog rješenja koje je važilo do 2017. godine, a koje je omogućilo urbanistički haos u pojedinim djelovima Crne Gore, i sadašnjeg rješenja koje ne zadovoljava razvojne potrebe.   

Saradnjom do bogatije kulturne ponude na lokalnom nivou

07.02.2024

Ministarstvo kulture i medija i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) potpisaće Sporazum o saradnji kako bi se uspostavila efikasnija realizacija brojnih aktivnosti značajnih za unapređenje i razvoj kulture na lokalnom nivou, dogovoreno je prilikom posjete ministarke dr Tamare Vujović sa saradnicima ovoj asocijaciji. 

Ministarstvo kulture i medija će finansijski podržati izradu analize stanja u kulturi na nivou države koja je od suštinske važnosti za planiranje pravaca razvoja kulture na lokalnom nivou, s obzirom na delikatnu finansijsku situaciju većine opština.