Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Javni poziv za predavače i trenere
Baza podataka: Opštineske finansije
Opštine da raspolažu nepokretnostima do 300 kvadrata bez prethodne saglasnosti Vlade 12.07.2024

Na inicijativu Opštine Herceg Novi, i uz konsultacije sa ostalim lokalnim samoupravamam, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović dostavila je državnoj Skupštini i Vladi amandmane na  Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini sa ciljem da se jedinicama lokalne samouprave omogući efikasniji način upravljanja imovinom koja im je data na raspolaganje.

Prvim amandmanom se predviđa da Vlada ne daje prethodnu saglasnost za otuđenje imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju opštini, a čija je površina do 300 kvadrata, kao ni kada je riječ o raspolaganju imovinom neposrednom pogodbom. Svrha ovog predloženog rješenja jeste da se ubrza procedura raspolaganja malim parcelama radi njihovog privođenja namjeni u skladu sa planskom dokumentacijom i procedura raspolaganja u slučajevima prenosa zemljišta za potrebe državnih organa, eksproprijacije, dokompletiranja parcele i legalizacije, u kojima je unaprijed poznat sticalac prava svojine.

Detaljnije »

Javni konkurs Eko fonda za dodjelu subvencija opštinama za uklanjanje otpada 11.07.2024

Tekst Javnog konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu  (tzv.”divlje deponije”) možete preuzeti ovdje.

Detaljnije »

Predsjednici svih primorskih opština za ukidanje preduzeća „Morsko dobro” 08.07.2024

Predsjednici svih šest primorskih opština zauzeli su danas zajednički stav da se inicira ukidanje Javnog preduzeća „Morsko dobro” (JPMD), kao i da se ingerencije za upravljanje obalnim područjem vrate lokalnim samoupravama. Ovaj stav je usvojen na drugom sastanku Radne grupe Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru, koji je danas održan u Tivtu.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović, koji je bio domaćin sastanka, istakao je da će se raditi na novoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti.

– Ako želimo da idemo u Evropsku uniju, moramo poštovati zakone. Mora se vratiti opštinama na upravljanje najvredniji resurs, a to je zona obalnog područja – rekao je on.

Detaljnije »

Opštine do sada povukle 124 miliona eura iz EU fondova 05.07.2024

Crnogorske opštine su do sada iz evropskih fondova povukle 124 miliona eura kroz implementaciju 167 projekata, od kojih je najveći broj projekata bio kroz regionalnu saradnju sa našim susjedima, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na konferenciji „Berlinski proces i regionalna saradnja: izazovi, mogućnosti i preporuke za Crnu Goru“ održanoj Podgorici, u organizaciji Panevropske unije Crne Gore.

– Zajednica opština se kroz razne inicijative trudila da se povećaju apsorpcioni kapaciteti naših opština, pri čemu je pružala i direktnu podršku opštinama u pripremi projekata, što je rezultiralo zajedničkom pripremom 26  projekata, uglavnom infrastrukturnih, i povlačenje sredstava u iznosu od blizu 12 miliona eura. Kroz našu inicijativu uspjeli smo da izdejstvujemo zakonsko rješenje koje opštinama obezbjeđuje  sredstva  za predfinansiranje donatorskih projekata iz budžeta Crne Gore, takozvani rivolving fond, čime smo otklonili ozbiljnu prepreku za povlačenje raspoloživih EU sredstava. Opštine su do sada iz Rivolving fonda povukle skoro četiri  miliona eura i vratile sredstva u iznosu od oko dva miliona eura – saopštila je Manojlović.

Detaljnije »

Zajednica opština o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi: Definisati osnov za veći uticaj opština na zakonska rješenja 03.07.2024

U cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira za dodatnu afirmaciju samostalnosti lokalnih samouprava, njihovog finansijskog jačanja i zaštite, kao i unapređenja uslova za njihov održivi razvoj, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović dostavila je Ministarstvu javne uprave niz predloga i sugestija na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi, koji bio na javnoj raspravi tokom prethodnog mjeseca. Ona je naglasila da cijeni napore Ministarstva koje je u opsežnoj javnoj raspravi uključilo i saslušalo opštine, Zajednicu i sve zaintesovane strane, i izrazila uvjerenje da će dostavljene primjedbe biti s pažnjom razmotrene.

Detaljnije »