Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Javni poziv za predavače i trenere
Baza podataka: Opštineske finansije
Inteziviranje saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije 01.12.2023

U ovom trenutku, glavni fokus asocijacije opština Crne Gore je borba za poštovanje Ustavom zajemčenog  prava  na autonomiju i budžet i zakonskog prava na izjašnjavanje kao jedan od  apsolutnih prioriteta i uslova održivosti opština.  U tom cilju težimo da: izgradimo podsticajan i decentralizovan pravni ambijent u kome će opštine kvalitetnije ostvarivati svoje funkcije; obezbjedimo stabilne i izdašne prihode neophodne za lokalni razvoj, naročito infrastrukturni; ojačamo manje razvijene opštine stavljajući u funkciju sve njihove potencijale, prvenstveno u oblasti poljoprivrede i organske proizvodnje, ruralnog, zdravstvenog i eko turizma, što znači ravnomjerni regionalni razvoj; doprinesemo razvoju  razvijenih opština  podrškom u riješavanju specifičnih  izazova, naročito primorskog regiona; osnažimo lokalne kadrove koji će u svojim opštinama iznijeti  ove procese jer se kadrovi uglavnom ne rađaju nego stvaraju; uspostavimo partnerski odnos sa kreatorima javnih politika“ ,naglasila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na panel diskusiji „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“, koja je organizovana u okviru 51. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština Srbije.

Detaljnije »

Ambasador Republike Bugarske u posjeti Zajednici opština Crne Gore 01.12.2023

Ambasador Republike Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov, i predsjednici opština Sadovo Dimitar Zdravkov i Brezovo Kalin Kalapankov, posjetili su danas Zajednicu opština Crne Gore.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim oblastima saradnje i unapređenju odnosa između crnogorskih i bugarskih opština, kao i mogućoj saradnji Zajednice opština Crne Gore sa Regionalnom asocijacijom opština Trakije, čije članice su opštine Sadovo i Brezovo.

Detaljnije »

Okrugli sto – Lokalne samouprave u evropskim integracijama 28.11.2023

Cilj je visok kvalitet života koji uživaju građani EU 

Crna Gora i sa državnog i sa lokalnog nivoa mora dati jedan novi snažan zamah, odnosno jednu jaku energetsku infuziju procesu evropskih integracija, poručila je predsjednica Gradskog parlamenta dr Jelena Borovinić Bojović govoreći na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu EU integracija“, koji je danas na njenu inicijativu, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore, održan u Skupštini Glavnog grada.

Detaljnije »

Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom finansija 20.11.2023

Predstavnici opština su u ponedeljak, na sastanku sa ministrom finansija Novicom Vuković i njegovim timom, postavili temelj buduće saradnje  koja će omogućiti sistemsko rješavanje problema održivog finansiranja lokalne samouprave, a samim tim i bolje uslove života građana u lokalnim zajednicama.

Detaljnije »

Opštine traže Vladi povoljniji pravni ambijent 17.11.2023

U petak, 17.novembra, su 20 predsjednika opština i 2 gradonačelnika, koji čine Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, jedoglasno usvojili više zakonskih inicijativa i informacija koje riješavaju neke od suštinskih problema crnogorskih opština. Inicijative će Zajednica uputiti resornim ministarstvima i Vladi Crne Gore.

 

Detaljnije »