Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
You Tube kanal
Održana elektronska sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave 29.07.2021

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 27. jula 2021. godine, pripremio je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti. Razlog za podnošenje Inicijative uslovljen je rješenjima iz nove Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti (“Sl. list CG”, br. 62/21), koja će se primjenjivati od 01.01.2022. godine, a koja ne sadrži odredbe koje se odnose na način utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama poreskih obveznika. Pored značajno manjih prihoda za opštine po osnovu poreza na nepokretnosti od pravnih lica, nedostatak ovih odredbi u praksi dovešće do diskriminacije i nejednakog statusa pravnih i fizičkih lica prilikom oporezivanja nepokretnosti. Inicijativa je podnijeta nadležnom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje.

Detaljnije »

PREDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA: Prihvaćeni ključni zahtjevi Upravnog odbora Zajednice opština 26.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, na sjednici održanoj 20. jula 2021. godine, povodom razmatranja teksta Predloga zakona o vodnim uslugama, kao i pristiglih primjedbi i sugestija opština, konstatovao je da su ključni stavovi Upravnog odbora Zajednice opština dati na Nacrt zakona o vodnim uslugama prihvaćeni, kao što su: odustanak od centralizacije vodnih usluga, regionalizacija na principu zajedničkog organizovanja poslova od strane jedinica lokalnih samouprava, zabrana privatizacije javnog vodosnabdjevanja, riješeni odnosi u pogledu izdvajanja dijela sredstava od naknade za komunalno opremanje, utvrđivanje konačne cijene vodne usluge od strane osnivača pružaoca tj. skupštine jedinice lokalne samouprave.

Detaljnije »

Odbor za prostorno planiranje: Prijedlozi za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 26.07.2021

Povodom javnih konsultacija za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje je pokrenulo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odbor  za prostorno planiranje Zajednice opština razmatrao je iskustva jedinica lokalnih samouprava u primjeni važećeg  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim povodom je pripremio Prijedloge za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Detaljnije »

Zajednica opština se priključila globalnom pokretu za energetsku tranziciju i klimatske promjene 26.07.2021

Zajednica opština se pridružila globalnom pokretu ze energetsku tranziciju i klimatske promjene potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Otvorenim regionalnim fodnom GIZ-a za jugoističnu Evropu: energija, transport i zaštita od klimatskih promjena, u cilju sprovođenja projekta „EU za energetsku tranziciju: Konvencija gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Radi se o multidonatorskom projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj.

Detaljnije »

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu o komunalnim djelatnostima i zaštiti potrošača 16.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu održao je 8. jula 2021. godine drugu sjednicu na kojoj je razmatrao Predlog zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Detaljnije »