Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
You Tube kanal
PREDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA: Prihvaćeni ključni zahtjevi Upravnog odbora Zajednice opština 26.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, na sjednici održanoj 20. jula 2021. godine, povodom razmatranja teksta Predloga zakona o vodnim uslugama, kao i pristiglih primjedbi i sugestija opština, konstatovao je da su ključni stavovi Upravnog odbora Zajednice opština dati na Nacrt zakona o vodnim uslugama prihvaćeni, kao što su: odustanak od centralizacije vodnih usluga, regionalizacija na principu zajedničkog organizovanja poslova od strane jedinica lokalnih samouprava, zabrana privatizacije javnog vodosnabdjevanja, riješeni odnosi u pogledu izdvajanja dijela sredstava od naknade za komunalno opremanje, utvrđivanje konačne cijene vodne usluge od strane osnivača pružaoca tj. skupštine jedinice lokalne samouprave.

Detaljnije »

Odbor za prostorno planiranje: Prijedlozi za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 26.07.2021

Povodom javnih konsultacija za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje je pokrenulo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odbor  za prostorno planiranje Zajednice opština razmatrao je iskustva jedinica lokalnih samouprava u primjeni važećeg  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim povodom je pripremio Prijedloge za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Detaljnije »

Zajednica opština se priključila globalnom pokretu za energetsku tranziciju i klimatske promjene 26.07.2021

Zajednica opština se pridružila globalnom pokretu ze energetsku tranziciju i klimatske promjene potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Otvorenim regionalnim fodnom GIZ-a za jugoističnu Evropu: energija, transport i zaštita od klimatskih promjena, u cilju sprovođenja projekta „EU za energetsku tranziciju: Konvencija gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Radi se o multidonatorskom projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj.

Detaljnije »

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu o komunalnim djelatnostima i zaštiti potrošača 16.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu održao je 8. jula 2021. godine drugu sjednicu na kojoj je razmatrao Predlog zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Detaljnije »

Saopštenje za javnost 15.07.2021

Reagovanje Zajednice opština povodom Odluke Vlade o imenovanju Odbora direktora PROCON-a

 JOŠ JEDNO GRUBO KRŠENJE PROPISA OD STRANE VLADE NA ŠTETU OPŠTINA

 

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 24.06.2021.godine, donijela je Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću PROJECT – CONSULTING“ – Podgorica, uključujući i tri predstavnika opština, prije isteka mandata, bez navođenja razloga za njihovo razrješenje.

Na istoj sjednici, Vlada je imenovala novi Odbor direktora u čiji sastav nema predstavnika opština, što je grubo kršenje Odluke o osnivanju društva, kojom je decidno propisano da se u Odbor direktora imenuju tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore.

Detaljnije »