Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Javni poziv za predavače i trenere
Baza podataka: Opštineske finansije
Iskoristiti potencijal ruralnih područja uz podršku međunarodnih fondova 26.09.2023

U radnoj posjeti Zajednici opština Crne Gore boravila je delegacija IFAD programa u Crnoj Gori u sastavu Remi Phillippe, direktor IFAD-a za Crnu Goru, Emmanuel Jouve, vođa IFAD misije i Igor Jovanović, koordinator RCTP projekta.

Predstavnici IFAD-a su predstavili najznačajnije rezultate projekta „Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)“ koji je kofinansiran od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Tim projektom je za 7 opština (Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica) opredijeljeno ukupno 16,86 miliona eura. Kroz ovaj projekat su do sada realizovane 49 investicije u vodosnadbijevanje, unaprijeđeno preko 125 km putne mreže, te urađena 3 otkupna centra za mlijeko, a podržano je i 990 aplikanata u oblasti poljoprivrede.

Detaljnije »

Sa I sastanka Radne grupe NALAS-a za socijalnu inkluziju i migracije: Jača podrška opštinama za pružanje usluga socijalne zaštite 13.09.2023

Rješavanje socijalnih pitanja i izazova migracije na lokalnom nivou bili su tema sastanka predstavnika asocijacija opština Jugoistočne Evrope održanog u Mavrovu, od 11. do 13. septembra 2023. godine, u organizaciji  Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Zajednica opština će kroz dvogodišnji rad ove radne grupe ojačati svoje kapacitete u zastupanju za većom podrškom države opštinama za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Detaljnije »

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja 08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Detaljnije »

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj 01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

Detaljnije »

Srećan dan opštine Tuzi 01.09.2023

Svim građankama i građanima Tuzi čestitamo Dan opštine – 1. septembar!

Tuzi su izuzetan primjer raznolikosti i multietničkog sklada.

Rukovodstvo Opštine stvara šanse i mudro pristupa adekvatnoj valorizaciji raspoloživih prirodnih, poljoprivednih i turističkih resursa ovog kraja.

U kreiranju tih šansi i bržem ekonomskom razvoju značajan doprinos daje dijaspora. Međutim, neophodna je dodatna podrška države u stvaranju uslova za efikasnije privlačenje investicija i obezbjeđivanju povoljnijeg ambijenta za ulaganje.

Sve to će, uz izgradnju  infrastrukture, doprinijeti intezivnijem razvoju turizma, posebno eko i seoskog turizma i poljoprivrede, koje su razvojni potencijali ove opštine, a samim tim boljem životnom standardu građana u Tuzima.

Opština Tuzi može i ubuduće računati na stručnu i svaku drugu podršku Zajednice opština Crne Gore na tom putu.

Detaljnije »