December, 2023

Poslanici povukli Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

27.12.2023

Juče  je Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi nije saglasan sa Ustavom Crne Gore, zbog čega su ga predlagači povukli iz skupštinske procedure.

U radu odbora učestvovala je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, Mišela Manojlović, koja je ukazala na spornu ustavnost Predloga, između ostalog i zato što opštine nisu konsultovane u postupku njegove izrade. Riječ je o sistemskom zakonu  na koji se naslanja više lex specialisa, pa i najmanje intervencije traže dobro poznavanje sistema lokalne samouprave,  razlika u potrebama manjih i većih opština, a naročito osnovnih principa od kojih se polazi u postupku ocjene ustavnosti. Izmjeni se stoga moralo pristupiti veoma  oprezno i analitički  kako bi se otklonile brojne nejasnoće, kolizije i necjelishodna rješenja koja su proteklih pet godina bespotrebno iscrpljivala lokalne samouprave, a koje je navedeni Predlog samo produbio, uz poštovanje osnovnih ustavnih načela. Osim toga, veoma je važno stvoriti uslove za snažnije povlačenje bespovratnih sredstava iz evropskih i drugih fondova kao i za ispunjavanje brojnih lokalnih obaveza u procesu evropskih integracija, na što  ovaj predlog nije odgovorio.

Razvoj ljudskih resursa kao preduslov za razvoj lokalne samouprave

25.12.2023

Zajednica opština je i tokom 2023. godine posebnu pažnju posvetila profesionalnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Pažljivo osluškujući njihove potrebe i oblasti gdje je postojala potreba za dodatnom edukacijom, Zajednica je izdvojila određene teme i organizovala niz obuka u tekućoj godini.

U prvom redu, veliko interesovanje iskazano je za obukom na temu „Supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku u oblasti utvrđivanja i naplate lokalnih javnih prihoda“. Organizovane su tri regionalne obuke na ovu značajnu temu, u Bijelom Polju, Tivtu i u Podgorici, kojima je ukupno prisustvovalo više od 50 predstavnika opština – glavnih administratora i službenika zaposlenih u toj službi, kao i službenika u organima lokalne uprave koji utvrđuju i naplaćuju lokalne javne prihode.

Inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost

22.12.2023

Zajednica opština je 21. decembra 2023. godine podnijela Inicijativu Ustavnom sudu zbog očiglednih nezakonitosti Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost u odnosu na privredna društva čiji su osnivači lokalne samouprave.

Inicijativa je upućena na osnovu zaključka Upravnog odbora Zajednice opština sa 41. sjednice održane 17.11.2023. godine. Upravni odbor čine gradonačelnici i predsjednici svih 25 jedinica lokalne samouprave.

Sa sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore: Međusektorskom saradnjom do boljih socijalnih usluga

21.12.2023

U raspravi o predloženim budžetskim pozicijama za zaštitu ljudskih prava, na jučerašnoj, trećoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, razmatrano je i pitanje saradnje komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i nadležnih ustanova i organa. Sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština, Ivana Nedović, ukazala je da, prema inforamcijama iz Glavnog grada, Komisija ima dobru komunikaciju sa nadležnim institucijama, već je problem u primjeni Pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Održana obuka za odbornike podgoričkog parlamenta

18.12.2023

Skupština, kao predstavnički organ građana, donosi ključna akta kojim utvrđuje lokalne javne politike od direktnog uticaja na život građana. Imajući u vidu zakonom propisane uslove za izbor odbornika, za kvalitetno vršenje odborničke funkcije neophodno je da odbornici budu upoznati sa svojim pravima i obavezama propisanim zakonom i različitim podzakonskim aktima, te mehanizmima koji im stoje na raspolaganju za kvalitetnije vršenje odborničke funkcije.

S tim u vezi, Zajednica opština je inicirala i u svoj Program obuka uvrstila obuke na temu  „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika i način vršenja odborničke funkcije“. Prva ovakva obuka organizovana je za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

Reforme saobraćaja i podrška izgradnji kapaciteta u centru pažnje sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore

15.12.2023

Članovi Evropskog komiteta regiona posjetili su Crnu Gori i opštinu Kolašin, kako bi sa crnogorskim predsjednicima opština razgovarali o reformskim procesima u lokalnim zajednicama na putu ka Evropskoj uniji. U fokusu razgovora bio je sektor saobraćaja a razgovaralo se i o podršci za izgradnju kapaciteta lokalnih administracija. Ovo je bio 19. sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora Evropskog komiteta regiona i Crne Gore i održan je dva dana nakon što su se lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana sastali u Briselu, na samitu na kojem je EU reafirmisala perspektive članstva Zapadnog Balkana u EU.

Vlada i lokalne samouprave – sinergija na putu ka EU“ – Ministarstvo evropskih poslova, opštine i ZOCG potpisali Memorandum o saradnji

15.12.2023

Ministarstvo evropskih poslova potpisalo je danas Memorandum o saradnji sa lokalnim samoupravama i Zajednicom opština Crne Gore koji ima za cilj bolju informisanost građana i građanki o procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. To bi posredno trebalo da dovede do bolje iskorištenosti EU sredstava, podizanja kvaliteta života i modernizacije usluga i servisa u opštinama.

Saradnjom do izvrsnosti u pružanju vodinih usluga

15.12.2023

Zajednica opština i Udruženje vodovoda Crne Gore su zajednički pripremili Smjernice za saradnju jedinica lokalne samouprave i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti.

Ovaj dokument ima za cilj da doprinese unapređenju međusobne komunikacije organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i pružalaca vodnih usluga kako bi se ključnim akterima u ovoj oblasti pružila  stručna podrška za donošenje odluka od značaja za upravljanje vodnim uslugama a kvalitet ovih usluga podigao na viši nivo.

Saradnjom do najboljih rješenja za socijalno stanovanje i legalizaciju bespravnih objekata

14.12.2023

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je u saradnji sa Zajednicom opština, 12. i 13. decembra ove godine, organizovalo dvodnevne radionice na temu socijalnog stanovanja, održavanja stambenih zgrada i legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Lokalni i državni službenici su imali priliku da  razmijene dobre prakse, definišu izazove i zajednički nađu rješenja u najboljem interesu građana i lokalne samouprave.

Predstavnici Zajednice opština na sastanku sa Premijerom Spajićem

08.12.2023

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kako bi na pravi način oslikao razlike među opštinama i način finansiranja istih, jedan je od zaključaka sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore.

Tema sastanka bilo je poboljšanje saradnje između centralne i lokalnih vlasti u cilju ravnomjernog, ali i održivog razvoja zemlje.

Premijer Spajić je upoznao sagovornike sa budžetskim planovima za 2024. i strukturnim reformama koje se planiraju u narednom periodu. On je istakao da će nastavak izgradnje auto-puta, koja je planirana već naredne godine, omogućiti bolji regionalni razvoj i pomoći da se za Sjever stvori dodatna vrijednost.