June, 2024

Zajednica opština pomogla lokalnim samoupravama u dobijanju projekata vrijednih preko 10 miliona eura

11.06.2024

Podaci iz Izvještaja o radu Zajednice opština za 2023. govore da je realizacija aktivnosti bila veća od planiranog u skoro u svim oblastima

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) u toku prošle godine kroz različite oblike djelovanja pomogla je lokalnim samoupravama u dobijanju projekata vrijednih preko deset miliona eura, podatak je iz juče usvojenog izvještaja o radu ove asocijacije za 2023. godinu, koji je podnijela generalna sekretarka Mišela Manojlović.

Upravni odbor usvojio izvještaj o radu Zajednice opština u prošloj godini

10.06.2024

Upravni odbor Zajednce opština Crne Gore (ZOCG), koji čine gradonačelnici/predsjednici 25 lokalnih samouprava, usvojio je na današnjoj sjednici izvještaj generalne sekretarke ZOCG Mišele Manojlović o radu ove asocijacije u prethodnoj godini, kao i izvještaj o njenom finansijskom poslovanju sa izvještajem Nadzornog odbora o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja Zajednice.

Razmatrajući informaciju o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi, čelnici crnogorskih opština izrazili su protest zbog prakse ministarstava koja ne omogućavaju lokalnim samoupravama da se u roku od 15 dana izjasne na nacrte zakonskih akata.

Konferencija „Ženske kvote – put do jednakosti”: Potpisana Deklaracija o jednakom političkom učešću žena

07.06.2024

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), Skupštine Glavnog grada i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, održana je konferencija Ženske kvote – put do jednakosti”, koja se završila potpisivanjem Deklaracije o jednakom političkom učešću žena.

Ovim dokumentom preporučuje se Skupštini Crne Gore da prilikom predstojeće reforme izbornog zakonodavstva obezbijedi preduslove za sprovođenje dobre prakse u realizaciji pune ravnopravnosti žena, odnosno da se propišu minimalne kvote od najmanje 40 odsto kandidata na izbornoj listi za osobe manje zastupljenog pola/roda.

Zajednica opština dostavila amandmane u cilju sprečavanja zloupotrebe prava na SPI

05.06.2024

U cilju zaustavljanja prakse tokom koje je država, uključujući i lokalne samouprave, oštećena za milione eura kroz zloupotrebu prava na slobodan pristup informacijama (SPI), Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) uputila je Skupštini Crne Gore osam amandmana na Predlog novog zakona kojim se normira ova oblast.

U propratnom aktu upućenom poslanicima, Zajednica opština je zatražila da se njenim predstavnicima omogući da, u skladu sa Sporazumom o saradnji ZOCG sa Skupštinom Crne Gore, na sjednicama radnih tijela detaljno upoznaju članove Parlamenta sa razlozima i značajem podnijetih amandmana. Intencija Zajednice je da sprečavanjem nepotrebnog odliva finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava kroz zloupotrebu prava na SPI, doprinese stvaranju minimalnih uslova za njihovo regularno funkcionisanje, s obzirom na činjenicu da je ovaj zakon samo jedan u nizu koji ozbiljno ugrožava njihovu održivost.