Publikacije

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2011. godine

02.10.2011

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2011. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2011.

Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori

04.05.2011

Iz štampe je, u okviru realizacije faze II projekta “Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori – 2009-2011, izašla Brošura “Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

Ovi standardi treba da pomognu lokalnoj samoupravi da postigne visok nivo javne etike u svom radu.

Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu.

Javna etika u lokalnoj samoupravi

04.04.2011

Iz štampe je, u okviru realizacije faze II projekta “Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori – 2009-2011, izašao flajer “Javna etika u lokalnoj samoupravi”.

Raspoloživi fondovi za finansiranje opštinskih projekata

21.12.2010

Proces pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je u punom zamahu. U momentu kada pripremamo ovaj, nadamo se za vas koristan priručnik, Crna Gora očekuje da dobije status zemlje kandidata.

Od tog momenta Crnoj Gori, a time i lokalnim samouprava, biće otvorena još jedna, veća vrata koja će pružiti izuzetne mogućnosti korišćenja značajnih finansijskih sredstava za projekte koji ispunjavaju stroge EU standarde.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010.

09.12.2010

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2010. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2010. (PDF dokument)

Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi 2010.

03.10.2010

I ove godine, Zajednica opština nastavlja sa Programom najbolje prakse u lokalnoj samoupravi. Osnovni cilj ovog programa je da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori, problemi sa kojima se suočava lokalna samouprava su veliki, a njihovo rješavanje i uspješna decentralizacija predstavljaju dug proces. Zbog toga, Zajednica opština kroz svoje aktivnosti i prikupljanje primjera dobrih praksi u lokalnoj samoupravi želi da podstakne svoje članice na stalnu razmjenu iskustava. Želimo da damo doprinos efiksanijem radu lokalnih administracija, tako što ćemo pružiti mogućnost da učimo jedni od drugih, i time preuzmemo rješenja do kojih je neka lokalna zajednica već došla, a koja su se pokazala kao uspješna.

Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou

17.05.2010

U okviru realizacije projekta “Jačanje transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou” koji se realizuje u saradnji Zajednice opština Crne Gore i VNG International, u okviru MATRA programa, održane su četiri dvodnevne obuke za predstavnike lokalnih samouprava i nevladine organizacije. Obuke su organizovane u Podgorici, Tivtu, Bijelom Polju i na Žabljaku.

Modeli odluka o etičkim komisijama

01.05.2010

Modeli odluka o etičkim komisijama su pripremljeni kao podrška jedinicama lokalne samouprave za obezbjeđivanje sprovođenja Etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi. Modelima se predviđa osnivanje odnosne etičke komisije, utvrđuje njen sastav, mandat, postupak izbora članova, način rada, prava i dužnosti, izvještavanje i druga pitanja od značaja za rad etičke komisije i za primjenu etičkih kodeksa. Kao poseban dodatak Modelima utvrđeni su obrasci: Izjave izabranog predstavnika odnosno funkcionera o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera i Izjave zaposlenog o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika.

Komunalna policija u mojoj opštini

01.12.2009

Ova publikacija sadrži precizno definisanje poslova komunalne policije i njihovo organizovanje u okviru odgovarajuće službe, dok su posebni ciljevi: razgričavanje poslova komunalne policije u odnosu na poslove inspekcijskog nadzora u navedenim oblastima; stvaranje uslova za razvoj efikasne i profesionalne komunalne policije koja obezbjeđuje komunalni red; izmjena opštinskih odluka o komunalnoj policiji na način da se usklade sa rezultatima projekta; jasno utvrđivanje odgovornosti komunalne policije i obezbjeđivanje vršenja nadzora nad radom komunalne policije; kao iinformisanje građana o ulozi komunalne policije u njihovoj opštini (izrada informativne brošure).

Primjeri dobre prakse 2009.

01.12.2009

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, 2009“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2009. godini.

Primjeri dobre prakse (PDF Dokument)