Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou
17.05.2010

U okviru realizacije projekta “Jačanje transparentnosti i odgovornosti na lokalnom nivou” koji se realizuje u saradnji Zajednice opština Crne Gore i VNG International, u okviru MATRA programa, održane su četiri dvodnevne obuke za predstavnike lokalnih samouprava i nevladine organizacije.  Obuke su organizovane u Podgorici, Tivtu, Bijelom Polju i na Žabljaku.

Glavni cilj ovoga projekta i obuka je jačanje odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih samouprava, kao i pružanje usluga na lokalnom nivou. Projekat treba da doprinese povećanju standarda javne etike na lokalnom nivou, ostvarivanju ključne uloge građana, i boljem i kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici.

Za potrebe obuka pripremljena su tri priručnika:

Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori – Priručnik za opšti modul (PDF dokument)
Priručnik je pripremljen za zaposlene u lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i medijima okupljenim na zajedničkom zadatku u sprečavanju borbe protiv korupcije. U njemu su predstavljeni svi elementi važni za unapređenje kulture, rada i djelovanja lokalne samouprave, kao i analizirano postojeće stanje, mehanizmi i okviri za borbu protiv korupcije na nivou lokalne samouprave u  Crnoj Gori.

Jačanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori – Priručnik za specifični modul (PDF dokument)
Priručnik je namijenjen predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj gori sa ciljem jačanja njihovih mogućnosti i uloge u procesu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Priručnik ukazuje na važnost i značaj različitih participativnih mehanizama koji obezbjeđuju učešće građana u radu lokalne samouprave i povećanju odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih samouprava.

Uključivanje civilnog društva u jačanju odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori – Priručnik za specifični modul (PDF dokument)
Priručnik je namijenjen predstavnicima civilnog društva: nevladinim i sindikalnim organizacijama, medijima i svim građanima sa ciljem jačanja njihove uloge u procesu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. U njemu su predstavljeni uloga civilnog društva u jačanju transparentnosti i odgovornosti lokalne samouprave, mogući vidovi podsticanja učešće svih predstavnika civilnog sektora u lokalnom upravljanju, kao i postojeći oblici i mehanizmi za to učešće u Crnoj Gori.