Publikacije

15.01.2013

Najbolje prakse_2012-1_smallPublikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2012. godine“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2012. godini.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2012. godine (PDF dokument)

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

28.11.2012

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere nastao je kao rezultat potrebe da se bliže daju pojašnjenja i tumačenja u vezi sa načinom rada, procedurama koje vodi etička komisija, kao i o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge etičke komisije u implementaciji Modela Odluke o Etičkoj komisiji zа izаbrаnе prеdstаvnikе i funkciоnеrе i oživotvorenja u praksi odredaba Etičkog  kodeksa.

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

28.11.2012

Vodič sadrži skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u radu etičkim komisijama, koje se po prvi put osnivaju u našoj lokalnoj samoupravi, ali  i svima drugima od kojih se očekuje da doprinesu efektivnoj i efikasnoj primjeni Etičkog kodeksa u lokalnoj samoupravi: lokalnim službenicima i namještenicima, građanima, medijima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u lokalnim zajednicama.

Priručnik za rukovdioce u lokalnoj samoupravi

30.06.2012

Priručnik za rukovodioce u lokalnoj samoupravi (pdf)

Priručnik za lokalne službenike i namještenike

30.06.2012


Priručnik za lokalne službenike i namještenike (pdf)

Otvoren konkurs za prijavu Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2012. godini

29.06.2012

Zajednica opština Crne Gore je 29. juna 2012. godine uputila poziv svim jedinicama lokalne samouprave za učešće u Programu „Najbolja praksa u lokalnoj samoupravi”.

Petu godinu zaredom, Zajednica opština, u saradnji sa OEBS-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova, nastavlja sa Programom Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi. Osnovni cilj ovog programa je da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

Vodič za zaduživanje lokalnih samouprava i najnovija dešavanja u jugoistočnoj Evropi

05.10.2011

Iz štampe je izašao “Vodič za zaduživanje lokalnih samouprava i najnovija dešavanja u jugoistočnoj Evropi”. Ovaj vodič je pripremljen u okviru Radne grupe NALASa za fiskalnu decentralizaciju i finansiran je od strane Otvorenog Regionalnog Fonda za Jugoistočnu Evropu / Njemačke Agencije za tehničku podršku.

Cilj ovog dokumenta je razmjena iskustava koje je raspoloživo u regionu Jugoistočne Evrope u oblasti finansiranja zaduživanjem i upravljanja složenim projektima kapitalnih investicija, i na taj način pružanje podrške razvoj kapaciteta kako naprednijih, tako i manje naprednih lokalnih samouprava.

Upitnik o zaduživanju lokalnih samouprava (.doc)

Priručnik o odgovornom i transparentnom pružanju usluga na lokalnom nivou

04.10.2011

Ova publikacija je nastala kao rezultat saradnje između Zajednice opština i VNG International u okviru projekta „Podizanje odgovornosti i transparentnosti na opštinskom nivou u Crnoj Gori“. Priručnik pruža čitaocima praktične primjere i korisne instrumente i savjete za korišćenje participatornih mehanizama u svakodnevnom radu lokalnih uprava i organizacija građanskog društva.

Priručnik o odgovornom i transparentnom pružanju usluga na lokalnom nivou (.pdf)

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2011. godine

02.10.2011

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2011. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2011.

Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori

04.05.2011

Iz štampe je, u okviru realizacije faze II projekta “Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori – 2009-2011, izašla Brošura “Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

Ovi standardi treba da pomognu lokalnoj samoupravi da postigne visok nivo javne etike u svom radu.

Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu.