Vlada i lokalne samouprave – sinergija na putu ka EU“ – Ministarstvo evropskih poslova, opštine i ZOCG potpisali Memorandum o saradnji
15.12.2023

Ministarstvo evropskih poslova potpisalo je danas Memorandum o saradnji sa lokalnim samoupravama i Zajednicom opština Crne Gore koji ima za cilj bolju informisanost građana i građanki o procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. To bi posredno trebalo da dovede do bolje iskorištenosti EU sredstava, podizanja kvaliteta života i modernizacije usluga i servisa u opštinama.

U Memorandumu se navodi da se blizu 70% evropskog zakonodavstva primjenjuje na lokalnom nivou, zbog čega je neophodno da, uz Vladu koja vodi pristupne pregovore, lokalne samouprave budu uključene u njihovo planiranje i sprovođenje aktivnosti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je u uvodnom obraćanju potvrdila da lokalne samouprave imaju neizostavnu ulogu u procesu evropske integracije i podsjetila da je prema njima usmjeren značajan dio finansijske podrške EU.

„Lokalne samouprave, kao dio sistema javne uprave, se nalaze u središtu reformskih procesa. Kao najbliže građanima, one predstavljaju dio vlasti koji nosi veliku odgovornost za kvalitet njihovog života, kao i za stvaranje podsticajnog ambijenta za ekonomski i ukupni razvoj lokalne zajednice. Samim tim, one imaju važnu ulogu i u informisanju i edukaciji građana, kao i njihovom uključivanju u aktivnosti koje doprinose napretku zajednice“, navela je Gorčević i zahvalila se predstavnicima opština na zainteresovanosti za saradnju u ovoj oblasti.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla da lokalne samouprave igraju ključnu ulogu u procesu pristupanja zemlje evropskoj porodici. Ona je ohrabrila predstavnike opština da aktivno uključe svoje sugrađane i sa njima podijele odgovornost za uspješnost procesa evropskih integracija.

„Sada moramo udvostručiti naše napore i iskoristiti zamah nakon imenovanja nove Vlade i ponovnog interesovanja za proširenje u državama članicama EU. Uključivanjem opština u proces evropske integracije, osiguravamo da se glasovi ljudi čuju i da se njihovi problemi rješavaju tokom procesa pristupanja“, navela je Popa i dodala: „Bićete pozitivno iznenađeni nivoom kreativnosti i spremnosti koju će pokazati u želji da poboljšaju uslove i učine svoju zajednicu boljim mjestom za život“.

U ime Zajednice opština Crne Gore, obratio se predsjednik Upravnog odbora Dušan Raičević. On je naveo da će se, pored novih obaveza, lokalne samouprave susresti i sa novim šansama koje se ogledaju u korišćenju kohezionih i drugih fondova, te da preliminarna procjena da će Crnoj Gori nakon pristupanja biti dostupna i do 10 puta veća sredstva nego sada, predstavlja dodatni podstrek da lokalne samouprave ojačaju svoje timove za projekte, kako institucionalno, tako i kadrovski, te imaju sve više tehnički zrelih infrastrukturnih projekata.

„Upravo na nama je da kroz djelovanje u lokalnim zajednicama, svojim građanima pružimo perspektivu savremenog kvaliteta života naših sugrađana u zemljama EU. Time ćemo nastaviti da osiguramo ogromnu, gotovo nepodijeljenu podršku građana Crne Gore procesu učlanjenja naše Države u EU“, poručio je predsjednik opštine Bar.

Nakon uvodnih obraćanja, državni sekretar u MEP-u  Bojan Božović predstavio je Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026, koja će biti osnov za sprovođenje Memoranduma.

Božović je istakao da korišćenje sredstava iz EU fondova na lokalnom nivou u Crnoj Gori predstavlja ključni element u postizanju održivog razvoja i unapređenju života građana, te da su opštine u Crnoj Gori pokazale visok stepen proaktivnosti u korišćenju dostupnih fondova, posebno kroz programe prekogranične i teritorijalne saradnje, kao i kroz Zapadno-balkanski investicioni okvir. Posjetio je da su, tokom dosadašnje dvije IPA perspektiva, crnogorske opštine učestovale u 167 projekata čija ukupna vrednost iznosi oko 124 miliona eura. Ovi projekti su bili usmjereni na različite oblasti, od zaštite životne sredine i unapređenja odgovora na prirodne katastrofe, preko promocije turizma i kulturnog nasleđa, do podsticanja zapošljavanja, naročito ranjivih grupa, unapređenja zdravlja, jačanja konkuretnosti i inovacija.

Božović je predstavio i Poziv opštinama da izraze interesovanje za saradnju, kroz konkretne projekte koji će doprinijeti boljoj informisanosti i uključenosti građana u proces evropskeh integracije. Ideje koje budu odabrane biće finansirane kroz EU projekat EU4ME pri Ministarstvu evropskih poslova.

 

Kategorija: