April, 2023

ZAJEDNICA OPŠTINA UČESTVOVALA U RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

13.04.2023

Predstavnica Zajednice opština, Ivana Nedović, danas je na 34. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, učestvavala u kontrolnom saslušanju ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke. Tema kontrolnog saslušanja bila je realizacija Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

Nastavak objave konkursa za NVO u okviru Programa ReLOaD 2

13.04.2023

Objavljeni su  konkursi nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u opštinama: Berane, Andrijevica, Budva, Kotor i Herceg Novi.

 Info dani o Konkursu će biti organizovani:

– 20. aprila 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića 64.)

– 20. aprila 2023. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u maloj sali Opštine Berane (IV crnogorske br. 1.)

Održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP)

12.04.2023

U Podgorici je 11. i 12. aprila održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Radionica je organizovana u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, uz podršku Zajednice opština. Projekat  sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDAVAČA, ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA

11.04.2023

Na osnovu člana 4 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka, Zajednica opština Crne Gore objavljuje

 

   JAVNI POZIV

ZA

IZBOR PREDAVAČA,  ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA

ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

 

Na poziv se mogu prijaviti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove i posjeduju potrebna znanja i vještine za sprovođenje Programa obuka Zajednice opština Crne Gore.