ZAJEDNICA OPŠTINA UČESTVOVALA U RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
13.04.2023

Predstavnica Zajednice opština, Ivana Nedović, danas je na 34. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, učestvavala u kontrolnom saslušanju ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke. Tema kontrolnog saslušanja bila je realizacija Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

Kako je jedna od ključnih obaveza jedinica lokalne samouprave utvrđena Strategijom  za period 2022-2027.godine, da donesu lokalne akcione planove, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština, Ivana Nedović, naglasila je da će Zajednica opština inovirati i pripremiti Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta, koji će se usaglasiti sa ciljevima nove Strategije i dostaviti svim opštinama na korišćenje.

„Model nije obavezujući ali će poslužiti opštinama kao matrica i smjernica da donesu svoje lokalne akcione planove, i time realizuju obavezu utvrđenu ovom strateškim dokumentom“, istakla je Nedović.

Ukazala je da su Glavni grad Podgorica i opština Žabljak u 20222. godini realizovali sve obaveze utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027. godine.

„Zajednica opština podržava svoje članice u sprovođenju svih zakonom i strategijama utvrđenih obaveza koje se odnose na jedinice lokalne samouprave, te da im u tom smislu stoji na raspolaganju kao stručna i tehnička podrška u cilju jačanja njihovih administrativnih kapaciteta za realizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim akcionim dokumentima“, zaključila je Nedović.

Kategorija: