Održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP)
12.04.2023

U Podgorici je 11. i 12. aprila održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Radionica je organizovana u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, uz podršku Zajednice opština. Projekat  sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Učesnici radnionice bili su predstavnici odabranih opština za izradu Akcionog plana, i to: predstavnici Glavnog grada Podgorica i opština: Tivat, Kolašin i Pljevlja. Na dvodnevnoj radionici učesnicima su prezentovani rezultati  kao i indikatori o procijeni rizika i ranjivosti na klimatske promjene za odabrane opštine, prezentovani su i socio-ekonomski faktori koji utiču i koji su važni za procjenu rizika i ranjivosti –(RVA).  Tokom dvodnevne radionice, učesnici su imali priliku da prođu obuku za ažuriranje rizika i ranjivosti na klimatske ppromjene (RVA), a u cilju izrade Akcionih planova za održivu energiju i klimu SECAP.  Takođe, su predstavljeni rezultati baznog inventara gasova (BEI), za odabrane opštine i održane su obuke za ažuriranje inventara- energetike, za sektor zgradarstva, sektor saobraćaja, javne rasvjete,  i poljoprivrede.

Obuke su  interaktivno organizovane na način da su predstavnici opština, uz pomoć koordinatora i eksperata GIZ-a, tokom obuka vršili procijenu prezentovanih rezultata, davali sugestije kao i  predloge i rješenja u pogledu održive energije i klime u svojim opštinama.

Obuka predstavlja dio projektnih aktivnosti u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Ispred GIZ-a radionici su prisustvovali: Kventin Bajart, regionalni savjetnik – klimatske promene i energija, Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu- Energetika, transport i zaštita klime i  Jasna Sekulović, regionalni menadžer projekta za Zapadni Balkan/koordinator za Crnu Goru. Predstavnica Zajednice opština na radionici bila je: Marija Kljajić.

Kategorija: