January, 2023

Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Plav, Andrijevica i Gusinje

18.01.2023

Novoizabrana Generalna sekretarka Mišela Manojlović, sa svojim stručnim timom, posjetila je danas opštine Plav, Andrijevicu i Gusinje.

„Zajednica opština će i ubuduće zastupati  interese i potrebe svih opština uvažavajući njihove posebnosti i intezivnije raditi na stručnom usavršavanju lokalnih službenika i namještenika“, poručila je Generalna sekretarka na sastanku sa predsjednikom opštine Plav Nihadom Canovićem. Ona je najavila intezivniju saradnju i razmjenu informacija Zajednice opština sa svojim članicama.

Mišela Manojlović izabrana za Generalnu sekretarku Zajednice opština Crne Gore

09.01.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 20. decembra 2022.godine, izabrao je Mišelu Manojlović, diplomiranu pravnicu, za Generalnu sekretarku Zajednice opština, na mandatni period od četiri godine.

U svojoj karijeri Mišela Manojlović je uglavnom rukovodila u sistemu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorica.

Iskustvo na rukovodećim mjestima stekla je kroz obavljanje funkcija pomoćnice direktora za pravne poslove Zavoda za zapošljavnje Crne Gore, rukovoditeljke Pravne službe u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, Pomoćnice sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica. Funkciju Sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica vršila je u peridu od 2011. do 2019. godine.