Mišela Manojlović izabrana za Generalnu sekretarku Zajednice opština Crne Gore
09.01.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 20. decembra 2022.godine, izabrao je Mišelu Manojlović, diplomiranu pravnicu, za Generalnu sekretarku Zajednice opština, na mandatni period od četiri godine.

U svojoj karijeri Mišela Manojlović je uglavnom rukovodila u sistemu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorica.

Iskustvo na rukovodećim mjestima stekla je kroz obavljanje funkcija pomoćnice direktora za pravne poslove Zavoda za zapošljavnje Crne Gore, rukovoditeljke Pravne službe u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, Pomoćnice sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica. Funkciju Sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica vršila je u peridu od 2011. do 2019. godine.

U jednom mandatu bila je predsjednica Komisije za sistem lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore, te tako neposredno učestvovala u radu Zajednice opština i dala doprinos u izradi zakonskih i podzakonskih akta kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave.Obavljala je i funkciju Predsjednice Komisije za žalbe Glavnog grada Podgorica.

Ima položen pravosudni i advokatski ispit.

Sertifikavani je trener Uprave za kadrove Crne Gore za državne i lokalne službenike i namještenike i zaposlene u javnim službama za oblast upravnog postupka i službeničko namješteničkih odnosa. Obavljala je poslove stručnog konsulatanta UNDP-a za izradu Zakona o lokalnoj samoupravi i Strategije reforme javne uprave, kao i konsultovanja određenih opština u oblasti lokalne samouprave.

Koautor je knjige „Obrasci za praktičnu primjenu novog Zakona o upravnom postupku sa objašnjenjima“, a takođe ja autor i koautor odrđenog broja monografija i publikacija iz oblasti zapošljavanja.

Dobitnica je nagrade Zajednice opština Crne Gore za najbolju praksu u oblasti učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

Kategorija: