Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Plav, Andrijevica i Gusinje
18.01.2023

Novoizabrana Generalna sekretarka Mišela Manojlović, sa svojim stručnim timom, posjetila je danas opštine Plav, Andrijevicu i Gusinje.

„Zajednica opština će i ubuduće zastupati  interese i potrebe svih opština uvažavajući njihove posebnosti i intezivnije raditi na stručnom usavršavanju lokalnih službenika i namještenika“, poručila je Generalna sekretarka na sastanku sa predsjednikom opštine Plav Nihadom Canovićem. Ona je najavila intezivniju saradnju i razmjenu informacija Zajednice opština sa svojim članicama.

Predsjednik Nihad Canović pohvalio je kvalitetnu dosadašnju saradnju, ali i podršku koju je opština Plav imala od Zajednice opština, uz uvjerenje da će se takva saradnja nastaviti. „Zajednica opština se postavila kao važan partner Vladi i ministarstvima u odlučivanju po pitanjima koja su od interesa za rad i funkcionisanje opština“, naveo je on.

Canović je iznio nekoliko problema sa kojima se  suočava lokalna samouprava. Predložio je da Zajednica opština Crne Gore, u komunikaciji sa Ministarstvom finansija, pokuša da nadje način za ublažavanje posledica izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica po budzet manjih opština na sjeveru Crne Gore. Predsjednik Canović je predložio i da se pokrene inicijativa za izmjenu kriterijuma za raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda za manje razvijene opštine.

Predsjednik opštine Andrijevica, Željko Ćulafić, u razgovoru sa Generalnom sekretarkom istakao je teškoće sa kojima se suočavaju male opštine u obezbjeđivanju kadra za koje su propisani posebni uslovi (npr. glavni gradski arhitekta), kao i probleme u primjeni Zakona o komunalnoj policiji i Zakona o komunalnoj inspekciji, koji se reflektuju na budžet opština. Na sastanku je zaključeno da postoji potreba za jačanjem stručnih opštinskih službi za sprovođenje EU projekata. 

“Zajednica opština pruža dosta mogućnosti koje bi opštine trebalo više da koriste“, navela je predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić u razgovoru sa Generalnom sekretarkom. Na sastanku je bilo riječi o važnosti jačanja saradnje sa dijasporom i podsticaja te vrste investicionih aktivnosti. Takođe je naglašena potreba za stvaranjem uslova za veću valorizaciju prirodnih potencijala opština na sjeveru, u cilju razvoja turizma i poljoprivrede.

Tokom sastanaka predstavnici opština su iznijeli probleme sa kojima se suočavaju u svom radu, a bilo je riječi i o predlozima planiranih aktivnosti Zajednice opština, na osnovu istraživanja aktuelnih potreba članica.

U radnoj posjeti su u ime Zajednice opština učestvovale i Vanja Starovlah, pomoćnica Generalne sekretrake za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Sanja Živković, Sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, Žana Đukić, Sekretarka Odbora za finansiranje lokalne samouprave i Ivana Nedović, Sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Kategorija: