JAVNA RASPRAVA: Nacrt Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave.
31.01.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 30. januara 2023. godine, utvrdio je NACRT pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora

NACRT PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 stavlja se na

JAVNU RASPRAVU

 

Javna rasprava počinje 1. februara i trajaće do 15. februara 2023. godine.

Pozivaju se sve jedinice lokalne samouprave da uzmu učešće u javnoj raspravi davanjem primjedbi, predloga i sugestija na tekst Nacrta pravilnika.

Sve primjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na email adresu uom@t-com.me i zana.djukic@uom.co.me.

Po okončanoj javnoj raspravi Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore sačiniće Izvještaj sa javne rasprave.

 

Ovdje možete preuzeti_Nacrt pravilnik o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

Kategorija: