Održane radionice na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“
12.02.2020

U nastavku aktivnosti u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“, Udruženje vodovoda Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, oragnizovali su dvije radionice na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, 11-12. februara i 13-14. februara 2020. godine.

Ova dvodnevna obuka, kao dio šireg programa, ima za cilj unapređenje znanja o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom, kao i vještine analiziranja trenutne situacije, te osnove za razvijanje predloga projekata. Na obukama je poseban akcenat stavljen na razvoj osnovnih vještina izrade matrice logičkog okvira i to kroz praktičan rad na konkretnim idejama.

Teme obuhvaćene obukom su upravljanje projektnim ciklusom, faza analize (analiza konteksta, analiza zainteresovnih strana, analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategija) i izrada matrice logičkog okvira za donatorske projekte.

Program u okviru kojeg su organizovane obuke, osmišljen je kako bi se unaprijedili kapaciteti vodovodnih društva iz opština u Crnoj Gori koje su prihvatljivo područje za programe prekogranične saradanje Crna Gora- Albanija i Crna Gora-Kosovo da učestvuju na ovim pozivima koji se očekuju u toku 2020. godine.

Prve obuke su organizovane za predstavnike vodovodnih društava koji se bave pripremom i implementacijom projekata. Nakon njih, učesnici će imati mogućnost da dorade dokumenta započeta na obuci, u čemu će imati podršku trenera, a za vodovodna preduzeća koja iskažu interes da nastave sa radom, planirano je da se do kraja godine organizuju još dvije radionice sa ciljem pripreme konkretnog aplikacionog paketa, i to u saradnji sa osnivačem-opštinom.

Obuka je osmišlјena u skladu sa RCDN standardima kvaliteta obuke koji podrazumijevaju metodološki pristup razvoju kompetencija.

Obuka je koncipirana kroz rad u grupama, kako bi se olakšao prenos znanja za pripremu aplikacija, razvoj i implementaciju projekata, a bila je usmjerena na praktični rad (interaktivna prezentacija ključnih teorijskih koncepata, analiza slučaja, vježbe rješavanja problema, primjeri dobrih praksi).

Predavači na obuci su bili Darko Mrvaljević, regionalni ekspert za EU fondove i predsjednik Odbora za evropske integracije Zajednice opština i Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Obukama je prisustovalo 26 polaznika.

Gostovanja Jutrom iz Budve (27:50)