Obuke lokalnih službenika za korišćenje softvera za administriranje lokalnih prihoda (LARIS)
11.02.2021

Realizacija projekata „Efikasna i transparentna lokalna samouprava“ koji zajednički implementiraju UNDP i Zajednica opština, u dijelu komponente koja se odnosi na razvoj i stavljanje u funkciju jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda – LARIS, je u završnoj fazi.

Ovih dana završene su aktivnosti na organizovanju i sprovođenju obuka za predstavnike opština koje će koristiti softver. U okviru programa obuka, organizovano je pet regionalnih obuka kojima je prisustvovalo oko 150 predstavnika opština, i to:

  • za predstavnike opština Sjevernog regiona u Bijelom Polju (13-15. januara) i Beranama (18-20. januara);
  • za predstavnike opština Središnjeg regiona u Podgorici (25-27. januara i 8-9. februara) i
  • za predstavnike opštine Primorskog regiona u Baru (1-3. februara).

Cilj organizovanja obuka je bio da se predstavnici opština detaljnije upoznaju sa radom aplikacije, te da na praktičnim primjerima unaprijede svoja znanja i vještine u vezi sa podešavanjem, unosom podataka i korišćenjem aplikacije LARIS softvera. Učesnicima obuka je data mogućnost da koriste sve funkcije svih modula aplikacije LARIS, da razviju tehniku ispunjavanja poslovnih procesa kroz rad u pojedinim modulima, kao i da se pripreme za izradu šifarnika i utvrđivanje parametara za početak rada kalendarske godine. Učesnicima obuka je podijeljeno Uputstvo za korišćenje softvera za administriranje lokalnih prihoda koje sadrži detaljne instrukcije za korišćenje softvera, a namijenjeno je službenicima i rukovodećim licima lokalnih uprava radi lakšeg rada i korišćenja aplikacije. Obuke su organizovane uz maksimalno poštovanje mjera zaštite učesnika od korona virusa.

Predavač na obukama je bio Igor Dragaš, predstavnik firme B-one iz Podgorice, koja je, u konzorcijumu sa firmom E Smart Systems i Smart Tech, pripremila softver LARIS. Nakon završenih obuka, dogovoreno je da predstavnici kompanije B-one još jednom obiđu opštine i pojasne sve eventualne nejasnoće u funkcionisanju softvera, te da će biti stalno na raspolaganju za sva pitanja vezana za korišćenje funkcionisanje softvera.

Uputstvo za korišćenje softvera za administriranje lokalnih prihoda