Naslovna strana

Zelena agenda u fokusu gradonačelnika regiona

19.04.2024

U okviru generalne skupštine NALAS-a danas je u Baru održan panel Povelje gradonačelnika za energiju i klimu – Vizija za Jugoistočnu Evropu, u kojem su participirali gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, gradonačelnik Rijeke i novoizabrani potpredsjednik NALAS-a Marko Filipović, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i predsjednik Skupštine Grada Zagreba Joško Klisović.

Opština Nikšić zeleni šampion Zapadnog Balkana

19.04.2024

Opština Nikšić osvojila je titulu „Zeleni šampion Zapadnog Balkana” u kategoriji dekarbonizacija za projekat Solarni park i energetsku održivost zgrada na takmičenju koje je organizovao NALAS. Nagrada je uručena na današnjem Forumu lokalnih samouprava sa temom „Zelena agenda za Zapadni Balkan”, koji je održan u okviru generalne skupštine NALAS-a.

Dušan Raičević preuzeo predsjedavanje NALAS-om

18.04.2024

Na XIX generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), koja je počela danas u Baru, jednogodišnje predsjedavanje ovom organizacijom, osnovanom prije 20 godina, preuzeo je predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević. Za potpredsjednike organizacije izabrani su Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke, Emil Dragici, predsjednik opštine Vulkana Baj, i Agim Aliu, predsjednik Opštine Ferizaj.

U Baru promovisan novi projekat Kongresa lokalnih i regionalnh vlasti SE: Deliberativna demokratija kao put do konsenzusa u lokalnim zajednicama

18.04.2024

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope je danas u Baru zvanično počeo sa projektom „Promocija deliberativne demokratije i inovativnih pristupa učešću građana u Jugoistočnoj Evropi”

U okviru ovog događaja održana je i radionica na temu deliberativne demokratije, u kojoj je učestvovala generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović.

Okrugli sto Zajednice opština u Tivtu: Decentralizacija nije cilj već sredstvo za pružanje kvalitetnijih usluga građanima

17.04.2024

Decentralizacija javne uprave nije sama po sebi cilj već sredstvo kako bi se poboljšao kvalitet usluga koji se pružaju građanima i obezbijedila društvena pravda, poruka je sa okruglog stola pod nazivom „Decentralizacija u Crnoj Gori – gdje smo, a gdje treba da budemo?”, koji je danas održan u Tivtu u zajedničkoj organizaciji Skupštine Glavnog grada, Skupštine opštine Tivat i Zajednice opština Crne Gore (ZOCG).

Okrugli sto u organizaciji Zajednice opština: Vratiti značaj ulozi mjesnih zajednica u društvu

16.04.2024

Pravna regulativa koja se odnosi na osnivanje i funkcionisanje mjesnih zajednica (MZ) treba značajno da se unaprijedi da bi se došlo do nivoa i značaja koji su ovi oblici mjesne samouprave imali na prostoru bivše Jugoslavije prije 40-ak godina, poruka je sa okruglog stola pod nazivom „Razmjena iskustava u normiranju i primjeni Odluke o mjesnim zajednicama”, koji je u organizaciji Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) održan danas u Podgorici, a na kojem su gosti bili rukovodioci Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Srbije.

Ruralni turizam razvojna šansa lokalnih zajednica

15.04.2024

Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović učestvovala je prošle sedmice u Splitu na šestom Međunarodnom kongresu ruralnog turizma, na kojem su stručnjaci iz ove oblasti iz cijelog svijeta podijelili svoja iskustva i podatke, koji bi mogli da budu od izuzetne koristi za razvoj ove turističke grane u Crnoj Gori, posebno s obzirom na sjajne potencijale koje ima naša država.

Iskustva Novog Sada dragocjena za unapređenje socijalne inkluzije u crnogorskim opštinama

15.04.2024

NALAS Radna grupa za socijalnu inkluziju i migracije, u kojoj participira i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG), početkom aprila u Novom Sadu održala je svoj treći sastanak, na kojem je u fokusu bio razvoj strategije zastupanja i lobiranja u cilju socijalne inkluzije ranjivih kategorija. Predstavnica ZOCG u Radnoj grupi Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti, prezentovala je prvi Nacrt Mape puta Zajednice opština za lobiranje na temu „Nepostojanje modela finansiranja za pružanje usluga u dnevnim centarima za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Crnoj Gori”.

Počela obuka za pisanje EU projekata u Pljevljima

05.04.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) u saradnji sa Opštinom Pljevlja počela je juče u ovoj lokalnoj samoupravi četvorodnevnu obuku osnovnog nivoa za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz pristupnih fondova Evropske unije. Obuka je namijenjena zaposlenima u lokalnoj upravi i preduzećima, a izvode je projekt menadžerke ZOCG Maja Pešić i Simona Bošković.

Država zloupotrebom prava na slobodan pristup informacijama oštećena za milione eura, odgovarajućim izmjenama zakona spriječiti dalje štete

29.03.2024

Brojnim zloupotrebama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u prethodnom periodu država, uključujući i lokalne samouprave, oštećena je za milione eura kroz troškove upravnih postupaka i sporova, pa se odgovarajućim izmjenama ovog Zakona mora spriječiti dalja šteta, navodi se u izjašnjenju Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) upućenom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, koji će danas imati raspravu povodom predloga izmjena i dopuna ovog zakonskog rješenja.

Zajednica opština bez dileme podržava pravo javnosti da zna, odnosno nesporan javni interes za slobodan pristup informaciji kao jednu od tekovina evropskog zakonodavstva u funkciji borbe protiv korupcije, ali, kako se navodi u izjašnjenju koje je uputila generalna sekretarka ZOCG MIšela Manojlović, postojeće zakonsko rješenje omogućilo je, nažalost, da neke NVO koje se predstavljaju kao jedini borci za zaštitu i racionalno korišćenje javnih sredstava, zapravo pustoše državni i lokalne budžete zloupotrebom ovog prava.