June, 2023

Preko 320 hiljada eura u prvoj fazi podrške opštinama

16.06.2023

Zajednica opština Crne Gore privodi kraju proceduru raspodjele dijela  sredstava namjenjenih za finansiranje tehničke dokumentacije svojih članica u  planiranom iznosu od 500 hiljada eura. Sa preostalih 150 hiljada eura asocijacija će, za potrebe opština, finansirati izradu dva softvera za koje su iskazale najveći interes i to za evidenciju opštinske imovine i evidenciju upravnika stambenih zgrada.

 Prvim javnim pozivom za finansiranje tehničke dokumentacije, objavljenim u maju 2023.god, oglašena je raspodjela polovine ukupno planiranih sredstava. Poziv se odnosi na ugovorene i planirane razvojne projekte za koje obavezu plaćanja, u utvrđenom iznosu, preuzima Zajednica.  U  ostavljenom roku na poziv se prijavilo  17 opština koje su i ostvarile pravo na navedena sredstva i to: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Kotor, Plav, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tuzi, Šavnik i Glavni  grad Podgorica.

Izvjesno održavanje drugog ciklusa “Upravljanje neprihodovanom vodom (NRW)”

09.06.2023

Entizijazam i zalaganje Zajednice opština i Udruženja vodovoda Crne Gore da doprinesu smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu u našoj zemlji, prepoznati su i od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD), odnosno njegovog Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP). Tako je D-LeaP na svom Savjetodavnom odboru potvrdio da je obezbijeđen veći dio sredstava za realizaciju drugog ciklusa NRW programa koji u Crnoj Gori planiraju da sprovedu naše dvije asocijacije.

Rang lista blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije

07.06.2023

Ovdje možete preuzeti Rang listu blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije.

Na Okruglom stolu o izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti

06.06.2023

Naplata poreza na nepokretnosti, kao osnovnog prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, zavisi od kvaliteta zakonodavnog okvira kojim se regulišu pitanja utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti. Zbog toga je posebno značajan sistemski pristup  regulisanja ove oblasti, kako bi se obezbijedio veći stepen naplate i obuhvata poreskih obveznika.

Brojni izazovi opština sa sjevera Crne Gore

02.06.2023

Predstavnici Zajednice opština boravili su juče u radnoj posjeti opštinama Pljevlja i Žabljak. Tom prilikom upoznali su predsjednike opština i njihove saradnike sa aktuelnim aktivnostima koje Zajednica preduzima u interesu opština, sa naglaskom na podnesene  inicijative za prilagođavanje više zakona njihovim potrebama, kao i druge mjere od uticaja na ostvarivanje njihovih nadležnosti. Takođe su predstavili obuke koje će se realizovati u organizaciji Zajednice usklađene sa specifičnim lokalnim potrebama i najavali predstojeće obuke za odbornike u lokalnim skupštinama i obuke za naplatu lokalnih javnih prihoda. Predstavljeni su i drugi  instrumenti jačanja kadrovskih kapaciteta opština, kao što su obuke za apliciranje za EU fondove, tematsko umrežavanje svih zaposlenih na lokalnom nivou koji obavljaju iste poslove radi razmjene znanja, iskustva i informacija i organizovanje studijskih posjeta za predstavnike opština zemljama članicama EU.

Unapređenje urbane mobilnosti fokus Glavnog grada

01.06.2023

Izrada analize i preporuka za unapređenje organizacije i kapaciteta lokalne samouprave u cilju efikasnije primjene Plana održive urbane mobilnosti bio je povod sastanka gradonačelnice Glavnog grada Prof. dr Olvere Injac, zamjenika gradonačelnice Luke Rakčevića sa  predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ)  i  Zajednicom opština Crne Gore.

Plan održive urbane mobilnosti Glavnog grada treba da stvori uslove i uravnotežen tretman svih oblika transporta, u cilju poboljšanja kvaliteta života u Glavnom gradu.