Brojni izazovi opština sa sjevera Crne Gore
02.06.2023

Predstavnici Zajednice opština boravili su juče u radnoj posjeti opštinama Pljevlja i Žabljak. Tom prilikom upoznali su predsjednike opština i njihove saradnike sa aktuelnim aktivnostima koje Zajednica preduzima u interesu opština, sa naglaskom na podnesene  inicijative za prilagođavanje više zakona njihovim potrebama, kao i druge mjere od uticaja na ostvarivanje njihovih nadležnosti. Takođe su predstavili obuke koje će se realizovati u organizaciji Zajednice usklađene sa specifičnim lokalnim potrebama i najavali predstojeće obuke za odbornike u lokalnim skupštinama i obuke za naplatu lokalnih javnih prihoda. Predstavljeni su i drugi  instrumenti jačanja kadrovskih kapaciteta opština, kao što su obuke za apliciranje za EU fondove, tematsko umrežavanje svih zaposlenih na lokalnom nivou koji obavljaju iste poslove radi razmjene znanja, iskustva i informacija i organizovanje studijskih posjeta za predstavnike opština zemljama članicama EU. Predstavnici Zajednice predstavili su aktuelne i predstojeće šanse za bespovratno finansiranje opštinskih razvojnih projekata iz državnih i EU fondova, kao i podršku koju u toj oblasti Zajednica pruža svojim članicama kroz Mrežu opštinskih projekt menadžera i konkretnu pomoć u izradi i realizaciji donatorskih projekata, uz prateće osposobljavanje sopstvenih kadrova opštine. Naglašena je važnost blagovremene izrade tehničke dokumentacije, strateškog planiranja i riješavanja  imovinsko pravnih odnosa  za krupnije infrastrukturne projekte.

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš istakao je  zadovoljstvo posjetom delegacije Zajednice, te ukazao na problem deficita visoko stručnih kadrova u opštini. Predstavnici opštine Pljevlja ukazali su na potrebu preduzimanja sistemskih mjera za ravnomjerniji razvoj sjevernih opština i prilagođavanje  kriterijuma za njihovo finansiranje. Istakli su problem velikih dugovanja javnih preduzeća, potencijalnog umanjenja prihoda po osnovu izmjene režima koncesionih naknada za šume, zarada zaposlenih i drugo. Naročito interesovanje iskazali su za trenutno dostupna sredstva za finansiranje opštinskih razvojnih projekata, kao i za podršku Zajednice u njihovom povlačenju.

U razgovoru sa predsjednikom opštine Žabljak Radošem Žugićem predstavnici Zajednice upoznali su se sa investicionim projektima i razvojnim potencijalima opštine, ali i potrebom razvoja kadrova, odnosno neophodnih ulaganja u ljudske resurse, što je jedna od osnovnih funkcija Zajednice. Žugić je  ukazao na problem nelegalne gradnje te izrazio očekivanje da Zajednica zaštiti interese opština u postupku donošenja zakona u  oblasti planiranja i građenja, a naročito u oblasti legalizacije objekata.  Tokom sastanka razmatrana su i druga pitanja od značaja za ovu opštinu gdje je Zajednica ponudila svoju stručnu ekspetizu i druge vidove podrške.    

Zajednicu opština su na sastancima predstavljali  generalna sekretarka Mišela Manojlović, pomoćnica generalne sekretarke Vanja Starovlah i sekretar Odbora Zajednice za EU integracije i međunarodnu saradnju Darko Mrvaljević.

Kategorija: