November, 2022

Održan sastanak sa predsjednicima opština

25.11.2022

Na inicijativu vršioca dužnosti Generalnog sekretara Refika Bojadžića, danas je u Zajednici opština održan sastanak sa predsjednicima opština. Učesnici sastanka upoznati su sa aktuelnom situacijom i izazovima sa kojima se suočava Zajednica opština u svom radu nakon 36-te sjednice Upravnog odbora održane elektronskim putem i odlukama koje su donešene na toj sjednici.

Radionica o pravu na slobodan pristup informacijama u lokalnoj samoupravi

14.11.2022

„Ćutanje administracije u slučaju podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama stvara dodatne probleme i troškove, a istovremeno otežava građanima ostvarivanje njihovih prava,“ poručeno je danas sa radionice o slobodnom pristupu informacijama, održanoj u Podgorici.

Radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“ organizovala je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma.

Zajednica opština na plenarnoj sjednici ARLEM-a

08.11.2022

Trinaesta plenarna sjednica Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) održava se 7. i 8. novembra 2022. godine u Izmiru – Turska.

Članovi ARLEM-a vode debatu o tome kako da se stvore inkluzivniji i otporniji gradovi na Mediteranu, kao i o potrebi preduzimanja klimatskih akcija na Mediteranu. Pored ovih tema, razmatraju se i izveštaji o inovacionim eko-sistemima i start-upovima na Mediteranu kao sredstvu oporavka od krize izazavane pandemijom Covid-19, te Akcioni plan ARLEM-a za period 2023-2025. godinu.

Tim Svjetske banke u posjeti Zajednici opština

02.11.2022

Danas je tim eksperata Svjetske banke posjetio Zajednicu opština. Cilj posjete bio je da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Zajednice i opština dobiju informacije o stanju sistema javnih nabavki u Crnoj Gori i predloge za njegovo unapređenje.

V.d. generalnog sekretara Zajednice opština Refik Bojadžić, istakao je da jedinice lokalne samouprave, uključujući opštinska javna preduzeća, svojim godišnjim budžetima planiraju značajna sredstva za nabavku roba, usluga i radova, te da sprovođenjem postupka nabavki u značajnoj mjeri generišu privredni razvoj i zaposlenost u opštini.