Zajednica opština na plenarnoj sjednici ARLEM-a
08.11.2022

Trinaesta plenarna sjednica Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) održava se 7. i 8. novembra 2022. godine u Izmiru – Turska.

Članovi ARLEM-a vode debatu o tome kako da se stvore inkluzivniji i otporniji gradovi na Mediteranu, kao i o potrebi preduzimanja klimatskih akcija na Mediteranu. Pored ovih tema, razmatraju se i izveštaji o inovacionim eko-sistemima i start-upovima na Mediteranu kao sredstvu oporavka od krize izazavane pandemijom Covid-19, te Akcioni plan ARLEM-a za period 2023-2025. godinu.

“Opštinske vlasti u našem regionu se suočavaju sa konkurentnim prioritetima. Često im nedostaje dugoročni pristup ali i resursi neophodni za ulaganje u mjere otpornosti, efikasno upravljanje otpadom ili nisku emisiju ugljenika, energetski efikasan transport i infrastrukturu. Uprkos brojnim inovacijama na ovom planu, postavljanje sistema neophodnih za implementaciju ovih mjera dostiže cijenu koju većina gradova ne može da priušti”, rekao je Dušan Raičević, član Skupštine ARLEM-a, u ime Zajednice opština Crne Gore.

U radu sjednice ARLEM-a učestvuje Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar i Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice opština za  međunarodnu saradnju i evropske integracije

ARLEM je Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti, predstavnika Evropske unije i zemalja Mediterana.

ARLEM je osnovan sa ciljem održavanja političkog dijaloga i međuregionalne saradnje zemalja koje se nalaze na Mediteranu.

Kategorija: