NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, u posjeti Zajednici opština Crne Gore
25.03.2019

NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem naglasio je „da se u toku svog boravka u Crnoj Gori uvjerio da postoji duboko prijateljstvo između naroda Crne Gore i Kine, i da u tom kontekstu učvršćivanje prijateljskih odnosa na lokalnom nivou ima poseban značaj“.

Generalni sekretar Refik Bojadžić je upoznao ambasadora Jina sa organizacionom strukturom i glavnim aktivnostima Zajednice opština Crne Gore, kao i sa dosadašnjom saradnjom koja je ostvarena sa NR Kinom kroz saradnju sa kineskom Asocijacijom za međunarodno prijateljstvo gradova (CIFCA) i saradnju crnogorskih i kineskih opština.

Osvrćući se na saradnju crnogorskih opština sa kineskim opštinama kroz realizaciju već potpisanih protokola o prijateljstvu i bratimljenju, ambasador Jin je istakao spremnost ambasade NR Kine za aktivno učešće u realizaciji konkretnih oblika saradnje.

Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je dosadašnja saradnja uspješna i da su prepoznate nove mogućnosti za njeno dalje unapređenje kroz saradnju između gradova i opština na osnovu potpisanih protokola o saradnji i bratimljenju, koji će svoj izraz dobiti kroz konkretne projekte sa rezultatima vidljivim za građane.

Kategorija: