Serija obuka za postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata
25.04.2024

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) u toku je serija obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi za postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. Obuka se danas izvodi u  Mojkovcu za opštine sjevernog regiona, a prije nekoliko dana održana je u Centru za obuku Zajednice opština, za središnji region.

U okviru obuke obrađuju se pitanja postupanja nadležnog organa lokalne uprave po zahtjevu za legalizaciju, način postupanja u slučajevima bespravnih objekata koji se sastoje iz više posebnih djelova, pitanja u vezi sa otkupom zemljišta na kojem je izgrađen bespravni objekat, smjernice za usklađivanje spoljnjeg izgleda objekata i drugo.

Predavači na obuci su Radmila Lainović, VD generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština.

Za opštine primorskog regiona, obuka će biti održana 9. maja sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Tivat.

Kategorija: