Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore
22.11.2013

DSCF0327Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održana je 22. novembra 2013. godine u Podgorici.

Na ovoj sjednici je razmatran dokument „Analiza fisklaliteta na lokalnom nivou“ sa posebnim osvrtom na Dio V „Zaključna razmatranja i preporuke“. Dokumentom „Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou“, koji je za potrebe Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi Vlade Crne Gore pripremilo Ministarstvo finansija, a koja je razmatrana na XXIII sjednici ovog tijela, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i privlačenja investicija, predlažu se izmjene pojedinih zakonskih propisa koji bi imale za posljedicu značajno smanjenje postojećih prihoda lokalnih samouprava.

U odnosu na naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, predlažu se tri scenarija koji imaju za cilj izmjene zakonskih propisa radi unapređenja poslovnog ambijenta na lokalnom nivou. Ovo bi dovelo do daljeg smanjenja lokalnih prihoda i  prouzrokovalo posljedice u odnosu na vršenje poslova komunalnog opremanja građevinskog zemljišta koji su u nadležnosti lokalne samouprave.

U odnosu na predložene scenarije, zajednički stav komisija je da prihvatljiv predloženi scenario II kojim se predlaže da naknada za komunalno opremanje ostane u sistemu, ali pod uslovima da se ne vrši izjednačavanja naknade za komunalno opremanje i naknade za puteve, jer se radi o različitim vrstama naknada čije su namjene zakonom utvrđene i potpuno različite; da se u realnom vremenskom okviru (5 godina) izvrši postupno smanjivanje naknade za komunalno opremanje za poslovne objekte do nivoa naknade utvrđene za stambene objekte; te da jedinice lokalne samouprave svojim propisom utvrde mogućnosti za odložno plaćanje naknade za komunalno opremanje i rokove za plaćanje iste (3-5 godina), u zavisnosti od veličine objekata i prema stvarnim procjenama, potrebama i mogućnostima svake jedinice lokalne samouprave.

Na zajedničkoj sjednici komisija razmatrani su modeli odluka koji proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, i to:

–         Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog  zemljišta;
–         Model Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada/Prijestonice/Opštine;
–         Model Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada/Prijestonice/Opštine;
–         Model Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa;
–         Model Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada – Prijestonice – Opštine;
a utvrđen je i tekst preporuke jedinicama lokalne samouprave za usklađivanje svojih odluka o javnom vodosnadbijevanju.

Kategorija: