May, 2023

Lokalne uprave okosnica EU integracije

05.05.2023

Potrebno je nastaviti sa naporima na usklađivanju  naše politike i prakse sa standardima Evropske unije, posebno u oblastima životne sredine, transporta, energije i digitalizacije. Ovo zahtjeva značajna ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i istraživanje, kao i izgradnju kapaciteta naše javne uprave i civilnog društva. Kao predstavnici lokalne samouprave, u potpunosti smo posvećeni procesu evropskih integracija i davanju doprinosa njegovom uspjehu. Verujemo da je uključivanje lokalnih zajednica od suštinskog značaja za demokratski legitimitet i efikasnu primjenu politika i programa EU“, ocjenio je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević, koji je ko-predsjedavao 18. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO) koji se održava 4. i 5. maja u Briselu.

Prvi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

03.05.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 3. maja 2023. godine, raspisuje

 

PRVI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE