JAVNA RASPRAVA: Nacrt Statuta Zajednice opština Crne Gore
17.03.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 16. marta 2023. godine, razmatrao je NACRT Statuta Zajednice opština Crne Gore.

U skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora

NACRT STATUTA ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

stavlja se na

JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava počinje 17. marta i trajaće do 24. marta 2023. godine.

Pozivaju se sve jedinice lokalne samouprave da uzmu učešće u javnoj raspravi davanjem primjedbi, predloga i sugestija na tekst Nacrta Statuta.

Sve primjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na email adresu uom@t-com.me.

Po okončanoj javnoj raspravi Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore sačiniće Izvještaj sa javne rasprave.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Statuta Zajednice opština Crne Gore.

Kategorija: