Informacija o stanju finansiranja lokalnih samouprava
30.11.2021

Za potrebe pripreme tematske sjednice koju organizuje Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na temu „Finansiranje lokalnih samouprava u svijetlu Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu“, u čijem radu će učestvovati i predstavnici Zajednice opština, Sekretarijat Zajednice opština je pripremio kraću Informaciju o stanju finansiranja lokalnih samouprava i izazovima sa kojima se susrijeću.

Informacija o stanju finansiranja lokalnih samouprava

Kategorija: