Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu razmotrio Predlog zakona o upravljanju otpadom
01.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, imenovan Odlukom Upravnog odbora Zajednice opština, održao je 23. juna 2021. godine prvu/konstitutivnu sjednicu.

Na predlog Generalnog sekretara, Odbor je jednoglasno izabrao Marka Rakočevića, sekretara Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorica za predsjednika Odbora. Za potpredsjednika Odbora jednoglasno je izabran Milo Markoč, rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine i vodoprivredu u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i životnu sredinu Opštine Bar.

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu je nadležan da prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih poslova, stambene politike, zaštite životne sredine i drugih srodnih poslova koji su u nadležnosti lokalne samouprave; vrši razmjenu iskustava sa lokalnim samoupravama u zemlji i inostranstvu u pogledu uređivanja i primjene navedenih propisa; učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa resornih ministarstava u pripremi zakona i podzakonskih akata; daje mišljenja, predloge i amandmane na zakone i druge propise iz navedenih oblasti. Odbor, takođe, prati, analizira i razmatra pitanja, probleme i nedostatke u zakonodavnom okviru i probleme u njegovoj primjeni i povodom istih daje predloge, inicijative i preporuke Upravnom odboru Zajednice, članicama Zajednice, državnim organima i drugim organima i organizacijama koje se bave navedenim oblastima. U cilju pružanja podrške i pomoći jedinicama lokalne samouprave, a radi ujednačenog postupanja u primjeni propisa u praksi, Odbor u okviru svojih nadležnosti, u primjeni zakonskih i drugih propisa iz navedenih oblasti, vrši pripremu modela odluka i drugih akata.

Na prvoj sjednici Odbor je razmotrio tekst Predloga zakona o upravljanju otpadom sa aspekta nadležnosti i odgovornosti jedinica lokalne samouprave i na osnovu predloga iz opština pripremio Izjašnjenje, koje je dostavljeno resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na dalje postupanje.

Kategorija: