Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave
24.04.2019

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 19. aprila 2019. godine u Podgorici, razmatrao je Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Nacrt Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave smatra da Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora daje kvalitetnu osnovu za prelazak javnog sektora na sistem obračunskog računovodstva i stvaranje uslova za potpunije i kvalitetnije izvještavanje i informisanje o finansijskoj poziciji subjekata javnog sektora, te, u tom pravcu, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština podržava rješenja data u Nacrtu Zakona.

Odbor je dao jedan broj pojedinačnih primjedbi na Nacrt Zakona kojim će se unaprijediti predložena rješenja, a koje se odnosne na: definisanje pomoćnih računovodstvenih poslova, te zvanja službenika koji rade na ovim poslovima; utvđivanje uslova u pogledu radnog iskustva za vršenje poslova rukovodioca jedinice za računovodstvo i višeg računovođe; uslove za priznavanje, odnosno dobijanje sertifikata za računovođu u javnom sektoru, kao i razvrstavanje poslova rukovodioca jedinice za računovodstvo u odgovarajuću grupu poslova D, podgrupa 1.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave je dogovorio i aktivnosti na pripremi modela opštinskih odluka koje proizilaze iz Zakona o lokalnim komunalnim taksama i Zakona o lokalnim administrativnim taksama. U tom smislu, zaključeno je da se formira posebna radna grupa sastavljena od predstavnika opština i Ministarstva finansija koja će priopremiti Model Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Model Odluke o lokalnim administrativnim taksama. Konačan sadržaj ovih modela utvrdiće Odbor za finansiranje lokalne samouprave i iste dostaviti svim opštinama na korišćenje.

Izjašnjenje na Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora (.pdf)

Kategorija: