Prezentacija zakonodavnog i strateškog okvira za unapređenje položaja i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i Modela za izradu lokalnog akcionog plana
16.03.2018

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je prezentaciju zakonodavnog i strateškog okvira za unapređenje položaja i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i Modela za izradu lokalnog akcionog plana koji treba da donesu sve jedinice lokalne samouprave.

Prezenacija za opštine centralnog i primorskog regiona održana je u Podgorici 9. marta , a za opštine sjevernog regiona u Bijelom Polju, 16. marta 2018. godine.

U cilju jačanja zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti zaštite lica sa invaliditetom i zabrane diskriminacije, Skupština Crne Gore na predlog Vlade donijela je Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, dok je Vlada donijela Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine.

Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Zajednica opština je prepoznata kao ključni nosilac za izradu Modela lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018-2021. godine. Zajenica opština formirala je  Međuresorsku radnu grupu, koju su činili predstavnici opština,  predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom, čiji zadatak je bio da pripremi Model lokalnog akcionog plana. Cilj izrade Modela je da se pomogne opštinama da pripreme i donesu lokalni akcioni plan kojim će se utvrditi mjere i aktivnosti, a čijom realizacijom će se doprinijeti unapređenju položaja, boljoj integraciji i zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Prezentacije su organizovane sa ciljem da se predstavnici/ce lokalnih samouprava, koji su nadležni za  pripremu i sprovođenje lokalnih akcionih planova, upoznaju sa strateškim i zakonodavnim okvirom i obavezama iz pomenutih dokumenata koje imaju jedinice lokalne samouprave.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić upoznao je učesnike sa aktivnostima koje je Zajednica opština preduzela na ovom planu da bi pomogla opštinama da izvrše obaveze iz zakona i strateških dokumenata i istakao da su prava osoba sa invaliditetom sastavni dio Poglavlja 23, te da ovoj, veoma važnoj, oblasti treba posvetiti posebnu pažnju. Pozvao je predstavnike opština da kontaktiraju Zajednicu opština ukoliko imaju nedoumica ili pitanja vezano za pripremu lokalnog akcionog plana.

Zakonodani i strateški okvir predstavili su: Blanka Radošević Marović, Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Goran Kuševija, Generalni direktor Direktorata u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Marina Medojević, samostalna savjetnica u ovom ministarstvu, kao i Admir Mustajbašić, direktor Centra za socijalni rad u Bijelom Polju.

Učesnike radionice u Bijelom Polju pozdravio je Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović koji je istakao da je Bijelo Polje opština koja je prepoznata kao dobar primjer zajednice sa naglašenim senzibilitetom prema potrebama osoba sa invaliditetom, što je rezultiralo brojnim servisima koji su uspostavljeni, kao i akcionim planovima koji su donešeni sa ciljem daljeg rada na unapređenju položaja i bolje integracije lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

 Model Akcionog plana za implementaciju Strategije za integraciju lica sa invaliditetom predstavile su Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje i predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština i Jelena Raičević, samostalna savjetnica I za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, dok je Model Akcionog plana za implementaciju Strategije za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, predstavila Aleksandra Popović, samostalna savjetnica I u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta možete preuzeti ovdje.