Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2017. godini
15.11.2017

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Ove godine obilježavamo deceniju realizacije Programa najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, u toku kojeg su perioda opštine pokazale značajno interesovanje za učešće i predstavljanje inovativnih rješenja u pružanju usluga građanima.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.
Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 5 tematskih oblasti, i to:

Realizacija projekata putem međunarodne saradnje
• Efikasno upravljanje lokalnim javnim finansijama i lokalni ekonomski razvoj
• Zaštita životne sredine – upravljanje otpadom
• Ruralni razvoj u funkciji razvoja lokalne zajednice
• Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica

Prijave na konkurs za najbolju praksu se mogu slati do 01. decembra 2017. godine.

Ovdje možete preuzeti brošuru i formular za prijavu.

Pozivamo Vas da se uključite u realizaciju ovog projekta i učestvujete u medjuopštinskoj razmjeni pozitivnih iskustava.

Kategorija: