Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa kalendarom obuka
14.02.2017

Kalendar-obuka-UZK-ZO-februar-jun-2017--fotoSavjet za obuku u lokalnoj samoupravi na četvrtoj sjednici održanoj 14.02.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Shodno Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017. godinu, Planom obuka za period februar – jun 2017. godine,  planirane su obuke u skladu sa iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave za unapređenjem i usavršavanjem službenika i namještenika.

Savjet je usvojio Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika za 2016. godinu. U izvještajnom periodu realizovano je  25 obuka na 9 različitih tema, a prisustvovalo je 544 polaznika iz svih jedinica lokalne samouprave. Obuke su realizovane u Glavnom gradu Podgorici i opštinama Bijelo Polje, Bar, Tivat, Herceg Novi i Pljevlja. Izvještaj pokazuje da je obuke pohađalo najviše službenika iz primorskog regiona, u odnosu na kategoriju radnog mjesta najveći broj polaznika je iz redova ekspertskog kadra, a u odnosu na starosnu strukturu najveći broj polaznika je starosti od 26 – 35 godina.

 Izvještaj o realizovanim obukama pokazuje da Uprava za kadrove i Zajednica opština, kroz zajednički rad na organizovanju obuka na teme koje su indetifikovane od strane opština kao potrebne za unapređenje njihovih kapaciteta, rade koristan i važan posao, zahvaljući  dobroj saradnji i odabiru kvalitetnih predavača.

Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa Kalendarom obuka i Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika za 2016. godinu možete preuzeti ovdje:

  Kalendar obuka UZK-ZOCG februar-jun 2017 godine

 Izvještaj o realizovanim obukama u 2016 godini

Više informacija o prijavljivanju na obuke možete naći na ovom linku.

Kategorija: