Rok za prijave na konkurs za najbolje prakse produžen do 30. septembra 2016. godine
13.09.2016

PROGRAM NAJBOLJE PRAKSE 2016 fotoZajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori, a rok za podnošenje prijava za konkurs za najbolju praksu je produžen do 30. septembra 2016. godine.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

  • Prakse lokalnih samouprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom
  • Funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama
  • Saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice
  • Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu  uom@t-com.me.

Ovdje možete preuzeti brošuru i formular za prijavu.

 

Kategorija: