Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave
21.11.2013

DSCF0324Komisija za razvoj lokalne samouprave, na sjednici održanoj 20.novembra 2013. godine u Podgorici razmatrala je više zakonskih predloga koji se tiču lokalne samouprave.

Najviše pažnje Komisija je posvetila razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Članovi Komisije jednoglasno su ocijenili da se tekst dostavljenog Nacrta zakona u bitnom razlikuje od onog koji je bio predmet javne rasprave, posebno uvažavajući obim i karakter naknadnih izmjena inoviranog zakonskog teksta. Ocijenjeno je da su neophodno dodatno definisanje rješenja koja se tiču sistemskih pitanja, razvoja ljudskih resursa  i mjesne samouprave.

Komisija je razmatrala i Predlog Zakona o upravnom postupku i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Saglasno Statutu Zajednice, članovi Komisije iz svog sastava, jednoglasno su za predsjednika Komisije izabrali Mišelu Manojlović, sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorice, koja će ovu funkciju obavljati do isteka mandata Komisije.

Izjašnjenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Izjašnjenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Kategorija: