Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata
28.07.2010

U cilju pružanja pomoći svojim članicama – jedinicama lokalne samouprave, Zajednica opština izradila je Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata. Ovaj dokument je izrađen po preporuci koju je Vlada Crne Gore uputila svim jedinicama lokalne samouprave, nakon donošenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

Model Akcionog plana je koncipiran tako da sadrži: prepoznate probleme, predlog rješenja, nosioce aktivnosti, mjerljive indikatore ostvarenih rezultata, rokove i potrebna sredstva u 2011. godini. Shodno prepoznatim problemima, predložene su konkretne aktivnosti koje treba preduzeti da bi dovele do eliminisanja konkretnog problema.

Sadržaj predviđenih aktivnosti u Modelu Akcionog plana odgovara aktivnostima, odnosno kriterijumima koji su utvrđeni u dokumentu „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, koji je urađen uz stručnu pomoć Savjeta Evrope i podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji predstavlja standarde za transparentu, odgovornu i efikasnu lokalnu samoupravu u Crnoj Gori.


Model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata (PDF dokument)

Kategorija: