Procjena potreba za obukom
15.10.2007

Ova publikacija sadrži potrebe za obukom ključnih grupa u lokalnoj samoupravi. U njenoj izradi izvršena je analiza svih faktora koji utiču na rad lokalne samouprave, uključujući kako uslove rada i kapacitete opština, s jedne strane, tako i vještine, znanja i stavove službenika i odbornika, sa druge strane.

Procjena potreba za obukom (PDF Dokument)