Model Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine
19.07.2004

Model odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine je utvrđen u cilju prepoznavanja i uređivanja pitanja koja se odnose na djelokrug, sastav, način rada, kao i odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad radnih tijela predstavničkog organa građana – skupštine opštine.

Model odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine (PDF dokument)

Kategorija: