Predsjednici svih primorskih opština za ukidanje preduzeća „Morsko dobro”
08.07.2024

Predsjednici svih šest primorskih opština zauzeli su danas zajednički stav da se inicira ukidanje Javnog preduzeća „Morsko dobro” (JPMD), kao i da se ingerencije za upravljanje obalnim područjem vrate lokalnim samoupravama. Ovaj stav je usvojen na drugom sastanku Radne grupe Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru, koji je danas održan u Tivtu.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović, koji je bio domaćin sastanka, istakao je da će se raditi na novoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti.

– Ako želimo da idemo u Evropsku uniju, moramo poštovati zakone. Mora se vratiti opštinama na upravljanje najvredniji resurs, a to je zona obalnog područja – rekao je on.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je upravljanje morskim dobrom, pored saobraćaja, najveći problem primorskih opština.

– U proteklih 10 godina, osim jednog trotoara na području Opštine Kotor, „Morsko dobro” je investiralo nula eura, ko god da je bio na njegovom čelu. Prihodi se, dakle, naplaćuju, a kapitalnog budžeta nema – rekao je Jokić.

Ističući snažno zalalaganje da se ukine preduzeće „Morsko dobro”, on je predložio formiranje neke vrste regulatornog tijela koje bi se staralo o tome da upravljanje obalnim područjem bude  ujednačeno u svim opštinama. 

– U proteklih sedam godina, koliko je bilo ovakvih i sličnih inicijativa, nikada se nije desilo da su predstavnici svih primorskih opština, apsolutno jednoglasne u ovoj inicijativi. Imajući u vidu činjenicu da smo svi iz različitih političkih struktura, vjerujemo da će svi politički akteri u Crnoj Gori razumjeti da ovo nema apsolutno nikakve veze sa politikom, već je apel za razvoj naših gradova za koje smo odgovorni. Gradovi treba da gazduju sami sobom, a ne neko preduzeće –  istakao je Jokić.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević ocijenio je da je aktuelni način upravljanja morskim dobrom kamen spoticanja za razvojne projekte i podsjetio da su opštine 2018. godine kroz izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave ostale bez ijednog centa direktnih prihoda iz zone morskog dobra.

– Naš stav je iznad politike i koncipira se na razvojnih politikama. Ovo je u saglasju sa najavljenim izmjenama i dopunama zakonskih rješenja o lokalnoj samoupravi gdje se predlaže decentralizacija, a nemogućnost lokalnih uprava da upravljaju najvrednijim resursom je tipičan primjer centralizacije. Mi u Baru imamo problem i sa zaštićenim područjem Ncionalnog parka Skadarsko jezero, tako da je izazov upravljanja razvojnim politikama još i veći – istakao je Raičević.

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu poručio je da se ne može dozvoliti da JPMD i dalje upravlja prostorom primorskih opština, da ubira prihode, ne primjenjuje zakonska rješenja i vrši diskriminaciju nad građanima.

– Ovo je naš politički stav, ali i stav odgovornih ljudi, i vjerujem da će sve donisioce odluka na nivou države natjerati da podrže naš predlog – kazao je Nimanbegu.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić ocijenio je da je zauzimanje zajedničkog stava svih u vezi sa budućim upravljanjem morskim dobrom istorijski momenat.

Potpredsjednica Opštine Budva Jasna Dokić podsjetila je da EU baštini decentralizaciju, a da se se postojanje preduzeća “Morsko dobro” kosi sa tim konceptom.

– Naš glavni resurs je izuzet iz naših ingerencija. Smatramo da ne treba raditi izmjene postojećeg već novi zakon i nadamo se da će Vlada podržati ovakav predlog koji je u interesu svih opština primorja.

Generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović poručila je da je veoma važno usaglašavanje zvaničnih stavova svih opština o ključnim stvarima koje će sadržati inicijativa za izradu izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru. Ona je ukazala da će ta inicijativa povući i  potrebu adaptacije još jednog broja zakona koji su povezani sa ovom oblašću, ističući da će Zajednica opština uraditi tu analizu kada za to dođe vrijeme.

Inicijativa za izmjene Zakona o morskom dobru planirana je Programom rada Zajednice opština za ovu godinu, koja je u tu svrhu i formarala Radnu grupu čiji su članovi predstavnici svih šest primorskih opština.

Kategorija: