ZOCG predlaže izmjene metodologije za utvrđivanje cijena vode
25.03.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) dostavila je Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) sugestije na Nacrt izmjena i dopuna Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, sa ciljem stvaranja uslova za samoodrživo poslovanje opštinskih vodovodnih preduzeća.

ZOCG je predložila da se Metodologijom priznaju povećani troškovi na koje vodovodna preduzeća nisu mogla da utiču, a koji su izazvani drastičnim povećanjem zarada zaposlenih u ViK-ovima u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost kao i da se uvaži povećanje niza drugih troškova na koje se takođe ne može objektivno uticati, poput otpisa nenaplativih potraživanja, posledica više sile i slično.

Pored toga, predloženo je i da se u cijene vodnih usluga ukalkulišu troškovi unapređivanja poslovanja, kao i da se odredi pouzdaniji vremenski okvir za utvrđivanje troškova poslovanja koji ulaze u cijenu usluge. Predložen je i model kojim bi se prevazišao ogromni jaz između prosječne godišnje stope inflacije i realnog povećanja cijena materijala i roba na tržištu koji su potrebni vodovodnim preduzećima za obavljanje djelatnosti.

Predlozi Zajednice sačinjeni su na osnovu Analize uticaja Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (“Sl.list CG”, br. 37/23) na poslovanje vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti, koju je uradila radna grupa sastavljena od zaposlenih u ViK-ovima

Pored predloga za izmjenu metodologije, Zajednica je dala i  predloge za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, kojima bi se ovo pitanje cijena vodnih usluga dugoročno, sveobuhvatno i kvalitetno normiralo. Predloženim izmjenama zakona predviđaju se mehanizmi u cilju sprečavanja uticaja eventualnih makroekonomskih poremećaja na finansijsku stabilnost preduzeća. Tu su i sugestije u cilju obezbjeđivanja sigurnosti korisnika usluga u pogledu finansijskih obaveza koje imaju, ali i smanjenja pritiska na ljudske kapacitete vodovodnih preduzeća i REGAGEN-a koji su rezultat zahtijevnih procedura utvrđivanja cijena.

Članovi radne grupe koja je u ime ZOCG sačinila Analizu, bili su predstavnici opštinskih vodovodnih preduzeća Vesna Vukčević, Rade Božović, Milena Đonović i Jelka Grujić, dok je sekretarka bila Sanja Živković iz Sekretarijata ZOCG.

Kategorija: