Razmjenom iskustava do efikasnije naplate poreza na promet nepokretnosti
04.03.2024

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) ove sedmice održano je savjetovanje na kojem su zaposleni u upravama lokalnih javnih prihoda imali priliku da se bliže upoznaju sa različitim aspektima administriranja poreza na promet nepokretnosti, koji je od početka ove godine prenijet u nadležnost lokalne samouprave, odnosno lokalnih poreskih organa.

Kako se radi o novim poslovima za zaposlene u upravama lokalnih javnih prihoda, Zajednica opština je pozvala predstavnice Poreske uprave Crne Gore – Područne jedinice Podgorica Svetlanu Laković i Radmilu Komatinu da sa njima podijele svoja iskustva na ovu temu. One su učesnicima savjetovanja govorile o različitim izazovima koji se tiču  utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na promet nepokretnosti. Bila je to prilika za zaposlene u lokalnim poreskim organima da u interaktivnom razgovoru, postave sva pitanja koja su im od značaja za rad u ovoj oblasti, a naročito u odnosu na način podnošenja poreske prijave, utvrđivanje poreske osnovice, angažovanje vještaka prilikom utvrđivanja poreske osnovice, poreska oslobođenja, obračun i plaćanje poreza, oporezivanje nasljeđa, kao i plaćanja poreza u slučaju raskida ugovora.

U drugom dijelu savjetovanja predstavnici kompanije Bone Igor Dragaš i Mitar Jakšić predstavili su modul softvera LARIS koji je, u skladu sa potrebama opština kreiran za admionistriranje poreza na promet nepokretnosti. Ovaj modul opštine mogu da koriste kao samostalni alat, a mogu da ga koriste i istovremeno sa ostalim modulima ovog softvera.

Učesnici su savjetovanje ocijenili veoma korisnim za njihov rad na ovim poslovima.

Kategorija: