November, 2023

Okrugli sto – Lokalne samouprave u evropskim integracijama

28.11.2023

Cilj je visok kvalitet života koji uživaju građani EU 

Crna Gora i sa državnog i sa lokalnog nivoa mora dati jedan novi snažan zamah, odnosno jednu jaku energetsku infuziju procesu evropskih integracija, poručila je predsjednica Gradskog parlamenta dr Jelena Borovinić Bojović govoreći na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu EU integracija“, koji je danas na njenu inicijativu, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore, održan u Skupštini Glavnog grada.

Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom finansija

20.11.2023

Predstavnici opština su u ponedeljak, na sastanku sa ministrom finansija Novicom Vuković i njegovim timom, postavili temelj buduće saradnje  koja će omogućiti sistemsko rješavanje problema održivog finansiranja lokalne samouprave, a samim tim i bolje uslove života građana u lokalnim zajednicama.

Opštine traže Vladi povoljniji pravni ambijent

17.11.2023

U petak, 17.novembra, su 20 predsjednika opština i 2 gradonačelnika, koji čine Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, jedoglasno usvojili više zakonskih inicijativa i informacija koje riješavaju neke od suštinskih problema crnogorskih opština. Inicijative će Zajednica uputiti resornim ministarstvima i Vladi Crne Gore.

 

Rang lista blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije

06.11.2023

Ovdje možete preuzeti Rang listu blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije.

Sa sastanka sa UNICEF-om: Jačati saradnju lokalne i nacionalne vlasti za društvo po mjeri djeteta

03.11.2023

Lokalne samouprave imaju značajnu ulogu u izgradnji društva koje obezbjeđuje jednaka prava i mogućnosti svoj djeci i mladima. Iz tog razloga, Zajednica opština i UNICEF će promovisati jaču međusektorsku saradnju između lokalne i nacionalne vlasti radi pružanja boljih usluga podrške svim porodicama, djeci i mladima u lokalnim zajednicama. 

Lokalne samouprave su najbliže korisnicima usluga i stoga, najlakše mogu utvrditi šta je potrebno djeci, mladima i porodicama u lokalnoj zajednici i kako to najefikasnije obezbijediti u lokalnom kontekstu. UNICEF će zato, u saradnji sa Zajednicom opština, promovisati intenzivniju saradnju lokalnih i nacionalnih vlasti za bolje ostvarivanje svih prava djeteta, a posebno prava svakog djeteta na bezbjedno porodično okruženje, kvalitetnu socijalnu, dječju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetno, inkluzivno obrazovanje i vaspitavanje i odrastanje bez nasilja“, poručila je Sabina Žunić, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori na sastanku sa Zajednicom opština.