Rumunsko iskustvo u reformama dragocjeno za crnogorske opštine
07.10.2023

Na poziv Asocijacije gradskih menadžera Rumunije, Delegacija Zajednice opština boravila je u studijskoj posjeti Rumuniji u periodu od 03. do 07. oktobra ove godine, sa ciljem zaokruživanja ideje povezivanja i saradnje gradskih menadžera iz Crne Gore sa kolegama iz regiona i šire. Konkretniji rezultati ove saradnje bi se mogli postići uspostavljanjem asocijacije gradskih menadžera u Crnoj Gori, kao kredibilnog partnera ovakvim asocijacijama iz zemalja EU radi razmjene znanja i iskustava kroz zajedničke sastanke, studijske posjete, zajedničke projekte,  ali i mogućnost učešća na najavljenoj Međunarodnoj akademiji za javne službenike i gradske menadžere.

Tokom posjete Bukureštu, koji je podijeljen u šest administrativnih cjelina, tj. sektora, Delegacija se sastala sa gradonačelnikom Sektora 2 Bukurešta, g.dinom Radu Mihaiu i njegovim saradnicima. Način tetiranja otpada u tom dijelu grada je primjer dobre prakse koji su predstavnici Sektora 2 prezentovali tokom sastanka. Kako su dio EU inicijative da grad bude „klimatski neutralan“ do 2030. godine, punu pažnju posvećuju aktivnostima usmjerenim ka tom cilju pa su obezbijedili EU projekat u vrijednosti od oko 20 mil. € za upravljanje otpadom. Tom prilikom predstavili su dobru praksu u uspostavljanju selekcije otpada u domaćinstvima u dvije frakcije i prikupljanje tako selektovanog  otpada „od vrata do vrata“. Tokom sastanka, sagovornici su razmijenili iskustva o nadležnostima i aktuelnim projektima koji sporvode gradski menadžeri, kako EU tako i ostalih projekta. Zaključeno je da je timski rad ključ uspjeha rada opštinskog menadžera i efikasne implementacije EU fondova, naglašavajući značajnu podršku asocijacije gradskih menadžera.

Delagacija se sastala i sa gradskim menadžerom  Sektora 6 Bukurešta, Paulom Moldovanom, koji je podijelio dobru praksu uspješnog povlačenja sredstva iz EU fonodova, zahvaljujući kojima su duplirali godišnji gradski budžet ovog sektora. Iza ovih rezultata stoji dobra organizacija, koju čine dva odsjeka – za EU fondove i odsjek za invensticije. Odsjek za EU fondove okuplja 30 zaposlenih, a zakonskim riješenjem su obezbijedili i motivaciju za rad u javnoj upravi kroz povišicu u iznosu do 50% zarade na mjesečnom nivou. Kako bi efikasno sprovodili sve projekte, duplirali su broj zaposelnih koji rade na implementaciji EU projekata. Trenutno sprovode oko 60 projekata, a među njima je dio URBACT programa: „rad na daljinu  i digitalni nomadi“. Takođe, sprovde i projekte koji su usmjereni na digitalizaciju i pametne gradove, a trenutno najveći je ozelenjavanje gradskih površina i izgradnja parka na površini od 16 ha u iznosu od oko 30 mil. €, koji će se najvećim dijelom finansirati iz EU fondova. I članovi Delegacije Zajednice opština su podijeli svoja iskustva u sprovođenju EU projekata i izrazili spremnost za saradnju i zajedničko apliciranje za finiansiranje projekata iz EU fondova.

Na međunarodnoj konferenciji na temu: „Euro-atlanski put: izazovi, mogućnosti i najbolje prakse“, održanoj 05. oktobra u Konstanci, u ime Delegacije Zajednice opština, govorio je Arslan Hajdinaga, savjetnik u kabinetu predsjednika opštine Ulcinj i član mreže opštinskih projekt menadžera. On je istakao značaj i ulogu Zajednice opština u jačanju kapaciteta lokalnih samoupava u Crnoj Gori za pripremu i implementaciju projekata kroz konkretne obuke i mentoring. Naglasio je i značaj Rivolving fonda za predfinansiranje opštinskih projekta iz EU fondova, a koji je uspostvljen na inicijativu i zalaganje Zajednice opština. Sa konferencije je poručeno da su lokalne samouprave glavni akteri u EU reformama i najviše mogu doprinijeti integraciji Crne Gore u Evropsku uniju.

Na konfereciji je upriličeno i svečano potpisivanje sporazuma o saradnji dva lučka grada iz Crne Gore i Rumunije – Bara i Kostance.

Tokom posjete Delegacije Zajednice opština fabrici „Urbio“ u Moreni, zaključeno je da je potrebno podstaći opštine da koriste pametnu rasvjetu u kontekstu pametnog grada, kako bi ostvarili značajne uštede električne energije i smanjili troškove, a time i doprinijeli zaštiti životne sredine. Riječ je o rasvjeti koja se aktivira onda kada ima potrebe i u skladu sa vremenskim prilikama. Predstavnici fabrike „Urbio“ su najavili da će uraditi studiju izvodljivosti za uspostavljanje pametne rasvjete za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština Pljevlja i Bar, uz mogućnost donacije pametne rasvjete u po jednoj ulici u ovim lokalnim samoupravama.

Utisak da smo srodan narod, koji ima slična interesovanja i potebe i koji baštitni sličnu kulturnu  i religijsku raznolikost najavljuje uspješnu buduću saradnju i podršku Rumunije u reformama koje se odvijaju u Crnoj Gori do punopravnog članstva u EU. U tom duhu, tokom posjete su najavljena bratimljenja nekoliko opština iz Crne Gore i Rumunije.

Delegaciju Zajednice opština činili su: dr Dario Vraneš, predsjednik opštine Pljevlja, Ljiljana Đonović, menadžerka opštine Pljevlja, Sveto Mitrović, direktor IT centra opštine Berane, Srđan Jovanovski, šef IT službe opštine Bar, Nina Perunović, savjetnica za ekonomska pitanja u Glavnom gradu Podgorica, Arslan Hajdinaga, savjetnik u kabinetu predsjednika opštine Ulcinj i Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština.

Kategorija: