Međunarodna konferencija o vodama – Crna Gora
06.10.2023

Međunarodna Konferencija o vodama – Crna Gora održala se po četvrti put u Budvi, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore  i Udruženja vodovoda Crne Gore3-5. oktobra.

Konferencija se bavi najaktuelnijim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu i šire. O njima su diskutovali domaći i međunarodni eksperti koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru. 

Otvarajući Konferenciju, generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović, ukazala je na značaj organizovanja ovog tradicionalnog događaja i na važnost aktivnog učešća svih aktera iz sektora voda. „Vjerujem da će ova konferencija podstaći zajedničko djelovanje i doprinijeti efikasnijem unapređenju stanja u ovoj oblasti u Crnoj Gori, a sa ciljem kvalitetnijeg života naših građana.“, poručila je Manojlovć.

Milan Bulatović, predsjednik Udruženja vodovoda Crne Gore, naveo je da u okolnostima koje se dešavaju na globalnom nivou, okolnostima koje predstavljaju sve veći izazov pristupa sigurnoj i čistoj vodi, kao osnovnom ljudskom pravu, koje je donešeno Rezolucijom UN na Generalnoj skupštini, sada već davne 2010. godine, imamo sreću da živimo u zemlji koja ne osjeća takve posledice, ali i naglasio da ovoj oblasti ipak treba posvetiti posebnu pažnju, na čijem unapređenju će Udruženje i u narednom periodu posvećeno raditi, u saradnji, ne samo sa partnerskom asocijacijom, odnosno Zajednicom opština Crne Gore, već i sa svim zainteresovanim stranama, kako iz Crne Gore, tako i regiona i šire, zaključio je Bulatović.

Ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Kemal Grbović, je na otvaranju konferencije istakao važnost organizovanja jednog ovakvog događaja, akcentujući pritom njen međunarodni karakter i pruženu mogućnost crpljenja iskustava iz regiona, kao i značaj profesionalnog razvoja kada je sektor voda u pitanju.

Ovaj događaj bio je izuzetna prilika da se diskutuje o ključnim problemima u oblasti voda i mogućnostima za njihovo prevazilaženje, a otvoren je sesijom o uticaju inflatornih tokova na globalnom nivou na održivost pružalaca vodnih usluga. Bilo je riječi i o mogućnostima upravljanja muljem i cirkularnoj ekonomiji, uticaju klimatskih promjena, kao i regionalnoj saradnji i značaju jačanja kapaciteta. Na konferenciji se kroz diskusiju ukazalo na neophodnost postojanja spremnih i „zrelih“ projekta, kao preduslova za povlačenje sredstava iz različitih fondova, kao i finansiranje infrastrukturnih projekata. Konferencija je zaključena sesijom koja se odnosi na smanjenje gubitaka vode, budući da se posljednjim izmjenama Okvirne direktive o vodama koja se direktno tiče vodosnabdijevanja i upravljanjem neprihodovanom vodom definisana je obaveza operatora, da gubitke svedu na nivo ispod 25% kako bi se izbjegle sankcije.

Konferenciji je prisustvovalo preko stotinu predstavnika opština, vodovodnih društava, predstavnika centralnog nivoa vlasti, kao i eminentni stručnjaci iz regiona, ali i iz zemalja Evropske unije.